In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Wet werk en zekerheid: ontslagroute UWV

Vanaf 1 juli 2015 gelden de nieuwe arbeidsrechtelijke bepalingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Dit heeft gevolgen voor de ontslagroutes.

Voor ontslag moet een redelijke grond aanwezig zijn en afhankelijk van deze grond ligt de ontslagroute vast.

ontslagvergunning via UWV

bedrijfseconomische omstandigheden
Indien sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen ten gevolge van de beëindiging van een onderneming of het vervallen van arbeidsplaatsen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, dan dient toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst te worden verzocht aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen(UWV). Deze toestemming dient schriftelijk te worden aangevraagd. De werknemer krijgt gelegenheid verweer te voeren.

Indien de werkgever toestemming vraagt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen, zal deze pas worden verleend als UWV heeft vastgesteld dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn beëindigd. Het gaat daarbij om overeenkomsten voor bepaalde tijd gesloten met werknemers die dezelfde werkzaamheden verrichten als de werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn en waarvan de werkgever stelt dat die werkzaamheden vervallen.

Tevens dient de werkgever aan te geven dat de arbeidsovereenkomsten met werknemers die op basis van oproepcontracten minder dan 15 uur per week werkzaam zijn in dezelfde werkzaamheden (die vervallen), eveneens zijn beëindigd.

Ook dienen de overeenkomsten met werknemers die zijn ingeleend / uitzendkrachten die werkzaam zijn in dezelfde werkzaamheden waarvan de werkgever stelt dat die vervallen, te zijn beëindigd.

langdurige arbeidsongeschiktheid
Indien een werknemer langdurig ziek is en een periode van twee jaar ziekte is verstreken, dan dient schriftelijk toestemming aan het UWV te worden verzocht voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Tevens dient aannemelijk te zijn dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat de werkzaamheden die de zieke werknemer verrichtte niet in een aangepaste vorm kunnen worden verricht binnen een periode van 26 weken. Aan de werknemer wordt de gelegenheid gegeven verweer te voeren.

conclusie

In geval van een door de werkgever gewenst ontslag van een werknemer op grond van bedrijfseconomische omstandigheden dan wel op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid dient de ontslagroute van UWV te worden gevolgd.

Bent u werkgever: laat de aanvraag ontslagvergunning opstellen of toetsen door ons kantoor. Bent u werknemer: laat het voeren van verweer tegen de aanvraag ontslagvergunning over aan ons kantoor.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ontslag op een combinatie van gronden

Geplaatst op: 12 mei 2020

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis

Geplaatst op: 31 maart 2020

Civiele arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren

Geplaatst op: 7 februari 2020

Slapend dienstverband niet langer toegestaan

Geplaatst op: 22 november 2019

De herplaatsingsverplichting bij het verval van een arbeidsplaats of functie

Geplaatst op: 3 oktober 2019

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak