Wilt u een huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte of woonruimte sluiten of beëindigen? Wilt u als verhuurder achterstallige huurpenningen incasseren of als huurder gebreken aan het gehuurde verholpen zien? Is sprake van huurbescherming? 

Wilt u verweer voeren tegen een opzegging van de huurovereenkomst of tegen een aangezegde ontruiming van het gehuurder? Wilt u een opzegging, ontbinding of beëindiging van de huurovereenkomst betreffende winkelruimte, kantoorruimte of woonruimte bewerkstelligen of daartegen verweer voeren?

Vertoont het gehuurde achterstallig onderhoud of andere gebreken? Klopt de servicekostenafrekening niet? Veroorzaakt uw huurder overlast of is sprake van niet toegestane onderhuur? wilt u uw bedrijfsruimte overdragen aan een ander en overweegt u een indeplaatsstelling?

Is uw huurder failliet of is uw verhuurder failliet? Mag de curator de huurovereenkomst dan beëindigen? En als het gehuurde wordt verkocht, is dan sprake van “koop breekt geen huur”?

Is tijdelijke huur of verhuur van woonruimte mogelijk en toegestaan? en van winkelruimte? En van kantoorruimte? En van onbebouwd onroerend goed?

In al deze gevallen (en nog veel meer) kan In ’t Veen Advocaten u informeren en adviseren en zo nodig voor u procederen. Wij treden veel op voor verhuurders en voor huurders. Wij weten dus van beiden kanten “hoe het werkt”.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail dan met ons en win vrijblijvend advies in.