In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Over ons kantoor

In ’t Veen Advocaten is omstreeks 1980 opgericht door mr. J.G.B. (Joop) In ’t Veen. Daarvoor was In ’t Veen onder meer verbonden aan La Gro Advocaten.

In 1984 is mr. L.P.M. (Loek) Eenens als stagiaire bij hem in dienst getreden en zijn In ’t Veen en Eenens behalve in Alphen aan den Rijn ook kantoor gaan houden in Boskoop.

Enige jaren daarna hebben In ’t Veen en Eenens op verzoek van de deken van de Haagse Orde van Advocaten een in Alphen aan den Rijn gevestigd advocatenkantoor dat na het overlijden van een van de daaraan verbonden advocaten in zwaar weer was terechtgekomen, waargenomen en later overgenomen.

Met ingang van 1 januari 1990 heeft In ’t Veen het kantoor overgedragen aan de (destijds) “jongere garde” bestaande uit de mrs. H.M.L. (Bert) Brands, L.P.M. Eenens, M.L. (Marten) Groen en J. (John) Vermeulen, die samen een maatschap vormden.

Die maatschap heeft met ingang van 1 januari 1990 niet alleen het Alphense kantoor van In ’t Veen overgenomen, maar ook het Waddinxveense kantoor van mr. D. Hoedemaker, alwaar Groen toen al zo’n jaar of zeven werkzaam was. Vanaf dat moment heeft In ’t Veen Advocaten steeds drie kantoren gehad: in Alphen aan den Rijn, in Boskoop en in Waddinxveen, de drie plaatsen met een hefbrug over de Gouwe.

In ’t Veen is na 1 januari 1990 nog enkele jaren als advocaat en adviseur aan het kantoor verbonden gebleven.

Op 1 januari 2007 is mr. R. (Richard) van Venetiën en op 1 januari 2016 is mr. drs. H. (Rieks) Warendorp Torringa tot de maatschap toegetreden. Groen is op 1 januari 2019 uit de maatschap getreden; Eenens is op 1 januari 2020 uit de maatschap getreden. Per 1 april 2020 is de maatschap geherstructureerd, in de zin dat Van Venetiën en Warendorp Torringa zich in de maatschap hebben laten vervangen door besloten vennootschappen waarvan zij uiteindelijk belanghebbenden zijn.

Door de jaren heen is het kantoor uitgegroeid tot een kantoor met (nu) acht advocaten en zo’n tien man aan ondersteuning. De vestigingen in Waddinxveen en Boskoop zijn tegenwoordig geconcentreerd in Alphen aan den Rijn. In Waddinxveen en Boskoop heeft ons kantoor nu bezoekadressen.

De mrs. In ’t Veen, Vermeulen en Brands zijn overleden.

MISSIE EN VISIE

In ’t Veen Advocaten streeft ernaar een vaste juridische factor te zijn en te blijven in het Groene Hart. Wij denken met u mee, zowel op juridisch als op financieel gebied. Wij zijn flexibel en bieden maatwerk. Tegelijkertijd zijn wij laagdrempelig en streven wij ernaar om als een team met onze cliënten samen te werken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen en dat willen wij graag zo houden. Daarom zien wij het als een maatschappelijke verplichting om ook de lagere inkomens met juridisch advies bij te staan.

DESKUNDIG, FLEXIBEL EN BETROKKEN

De aan In ’t Veen Advocaten verbonden advocaten hechten eraan een bestendige relatie op te bouwen met hun cliënten. Dit uit zich er onder meer in dat heus niet ieder gewerkt uur of ieder adviesje aan u in rekening wordt gebracht. Op deze manier heeft u voor uw juridische zaken altijd een vast aanspreekpunt en is het mogelijk een vertrouwensrelatie met uw advocaat op te bouwen, waardoor snel schakelen mogelijk is en u en uw advocaat soms nog maar aan een half woord genoeg hebben.

Ook indien uw vaste advocaat in een bepaalde zaak niet de vereiste kennis of expertise in huis heeft, kan hij of zij als aanspreekpunt blijven functioneren en de zaak samen met ter zake meer deskundige kantoorgenoten behandelen, zodat u verzekerd bent van de beste behandeling van de zaak en ondertussen uw vaste vertrouwens- en contactpersoon kunt behouden.

Uiteraard bewaren onze advocaten de vereiste professionele afstand, om zodoende te allen tijde objectief te blijven en u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Mocht het voor u lastig zijn ons kantoor te bezoeken, dan is het – mits bereisbaar – doorgaans voor onze advocaten ook geen enkel probleem bij u langs te komen voor een bespreking. Spreekt u hierover gerust met uw advocaat!

OVERIGE INFORMATIE

De rechtsvorm van In ’t Veen Advocaten is een maatschap bestaande uit twee besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Op de pagina van onze advocaten kunt u zien wie de partners zijn en aldus de uiteindelijk belanghebbenden bij de besloten vennootschappen. Op verzoek worden de gegevens van de maten toegezonden. Overeenkomsten worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, aangegaan met de maatschap en niet met de individuele advocaat. Op overeenkomsten met In ’t Veen Advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De maatschap staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27335977. Het BTW-nummer van de maatschap is NL 007 412 137 B01. Meer informatie en contact- en adresgegevens kunt u vinden onder de hoofdmenukeuze contact.

Alle advocaten die voor In ’t Veen Advocaten werkzaam zijn, zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te (2595 AK) Den Haag, aan de Prinses Beatrixlaan 5 (postadres: Postbus 30851, 2500 GW Den Haag, e-mail: info@advocatenorde.nl; tel. 070-335 35 35).

Mocht een cliënt een klacht hebben over de dienstverlening van (een van de advocaten van) ons kantoor, dan is daarop de kantoorklachtenregeling van toepassing. Meer informatie vindt u onder het submenukopje klachten. Alle bij ons kantoor werkzame advocaten zijn (gezamenlijk) verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid via AON Risk Solutions, althans AON Professional Services: Advocaten 2009 Gevolmachtigde Jacobs & Brom B.V. / Zurich Insurance plc, Netherlands Branch (p/a AON Risk Solutions, postbus 12250, 1100 AG Amsterdam), voor een bedrag van maximaal EUR 2.500.000 per gebeurtenis, waar ter wereld de beroepsfout ook wordt gemaakt, met wat uitsluitingen ten aanzien van zaken die zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten en/of Canada.

OMNIUS ADVOCATENNETWERK

Ons kantoor is aangesloten bij het landelijke Omnius Advocatennetwerk, een netwerk van advocaten voor particulieren en ondernemers die een combinatie van kwaliteit, service en helderheid wensen. Omnius is opgezet vanuit de overtuiging dat juridische dienstverlening beter en toegankelijker kan. Met úw juridische situatie als vertrekpunt.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak