In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Advocatuur

Advocatuurlijke diensten In 't Veen Advocaten

Het spreekt voor zich dat In ’t Veen Advocaten advocatuurlijke diensten verleent. Daarbij kunt u voornamelijk denken aan het adviseren van en het voeren van procedures voor cliënten.
 

Indien u in verband met een juridische kwestie contact zoekt met ons kantoor, zal eerst worden bezien welke advocaat het meest geschikt is u bij te staan. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf aangeven van wie u bijstand wilt indien u een voorkeur heeft. In de regel zal de advocaat in kwestie, na de zaak met u te hebben doorgesproken en het dossier te hebben bestudeerd, u adviseren en indien nodig of gewenst, voor u procederen.

INTAKEGESPREK

Tijdens het intakegesprek zal de advocaat zoveel mogelijk informatie over de zaak willen inwinnen. Uiteraard zal hij of zij u vragen uiteen te zetten wat er speelt. Het helpt ook indien u de nodige stukken meeneemt naar het intakegesprek. Doorgaans zal de advocaat tijdens het intakegesprek een inschatting kunnen geven van de situatie waarin u zich bevindt. De advocaat bespreekt dan met u wat de mogelijkheden, kansen en risico’s zouden kunnen zijn. Ook zal de advocaat u dan een inschatting geven van de kosten van behandeling van de zaak.

ADVIESWERKZAAMHEDEN

Vanwege gedragsregels voor advocaten dienen advocaten in eerste instantie te trachten de zaak buiten de rechter om te regelen. Bovendien mogen advocaten ingevolge datzelfde gedragsrecht niet ‘rauwelijks dagvaarden’. Dat wil zeggen dat de wederpartij altijd in de gelegenheid moet worden gesteld datgene te doen wat u verlangt, zonder dat de advocaat meteen een procedure start. Derhalve zal de eerste fase van de behandeling vaak bestaan uit communicatie met de wederpartij om te bezien of een procedure onvermijdelijk is of niet.

In de eerste fase van de behandeling van een zaak zal de advocaat een aanvliegroute met u bepalen. Daarbij houdt hij of zij rekening met alle omstandigheden van het geval. De advocaat heeft daarin met name een adviserende rol. Degene die de beslissing uiteindelijk neemt, is de cliënt. Het is de advocaat die brieven opstelt, maar u kunt uw mening over de inhoud en toon daarvan geven voordat uw advocaat de brief verzendt. Zo gebeurt er niets buiten uw medeweten om.

Lang niet altijd verlangt de cliënt van de advocaat dat hij of zij een procedure bij de rechter start. Soms gaat het puur en alleen om het verkrijgen van juridisch advies of het opstellen van stukken. U kunt dan denken aan het opstellen of beoordelen van overeenkomsten of algemene voorwaarden of het adviseren over hoe te handelen in een bepaalde situatie. Ten slotte komt het soms voor dat de advocaat ‘penvoerder’ is. Dat betekent dat de advocaat correspondentie opstelt, die u vervolgens uit eigen naam verstuurt. Voor de wederpartij is dan (nog) niet duidelijk is dat u juridische bijstand hebt gezocht. Op die wijze kan soms escalatie worden voorkomen.

PROCEDEREN EN PROCESADVIES

Vaak blijkt een oplossing in der minne niet mogelijk. De enige wijze om dan een doorbraak te forceren, is het starten van een procedure. Vanzelfsprekend zal uw advocaat, alvorens een procedure bij de rechtbank op te starten, de kansen, risico’s en kosten met u bespreken en u een procesadvies geven.

Soms komt het voor dat de betrokken partijen in de loop van een gerechtelijke procedure alsnog tot overeenstemming komen. In dat geval eindigt de procedure niet met een uitspraak van de rechter. De zaak wordt dan geschikt. Die schikking wordt dan neergelegd in een overeenkomst of een proces-verbaal.

Indien een schikking tijdens de procedure niet mogelijk is, zal de rechter uiteindelijk uitspraak doen in de vorm van een beschikking, vonnis of arrest, afhankelijk van het type procedure. Met zo’n rechterlijke uitspraak kunt u vervolgens afdwingen dat de andere partij doet wat de rechter heeft bepaald of waartoe de rechter hem of haar heeft veroordeeld. Het kan zijn dat de partij vrijwillig de rechterlijke uitspraak nakomt, maar het kan ook zijn dat de deurwaarder hieraan te pas moet komen. Vanzelfsprekend wordt u ook in dit natraject door uw advocaat begeleid.

VRIJBLIJVEND CONTACT

Indien u meer wilt weten over de advocatuurlijke diensten van In ’t Veen Advocaten, neemt u dan vooral vrijblijvend contact met ons op!

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak