Mail algemeen
info@intveenadvocaten.nl

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Mediation

Mediation

Vaak is de verstandhouding met de wederpartij niet goed. In dat geval kiezen beide partijen hun eigen advocaat. Maar wat als partijen wel nog prima met elkaar door een deur kunnen? Of wat als partijen bereid zijn hun gemeenschappelijke belangen te laten prevaleren boven hun eigen standpunten? Dan is mediation met een advocaat-mediator wellicht een goede oplossing.

Mediation is een ander woord voor conflictbemiddeling. Samen met een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, gaan partijen opzoek naar een oplossing voor hun geschil. De mediator houdt rekening met de belangen van beide partijen. Zo zoeken de partijen en de mediator naar een oplossing die voor hen beiden acceptabel is.

Mediation bij echtscheiding of verbreking samenleving

Ook als partijen het niet (langer) met elkaar eens zijn, kan de mediator bemiddelen tussen partijen. Hierdoor kunnen partijen tot overeenstemming komen over de afwikkeling van de echtscheiding of verbreking samenleving. De belangen van beide partijen komen bij de mediator aan bod komen en worden zoveel mogelijk gewaarborgd.

De advocaat-mediator is bovendien door ervaring met procedures in staat om partijen juridisch, financieel en fiscaal te adviseren met betrekking tot de boedelscheiding, afwikkeling huwelijksvoorwaarden en partner- en kinderalimentatie. Nadat overeenstemming is bereikt, kan de echtscheidingsmediator de afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant en de echtscheidingsprocedure schriftelijk bij de rechtbank afwikkelen.

Mediation kan bovendien leiden tot het herstel van de verstandhouding en acceptatie van de beëindiging van de relatie. Een heel belangrijk aspect daarbij is de omvorming van de partnerrelatie naar de rol van partijen als ouders en hun verantwoordelijkheid jegens hun kinderen om als ouders met elkaar te communiceren.

Mediation bij geschillen omtrent nalatenschappen

Indien een geschil ontstaat tussen erfgenamen ter zake de afwikkeling van een nalatenschap, kan mediation met een advocaat-mediator eveneens uitkomst bieden. Naar zijn aard kan de afwikkeling van een nalatenschap voor de betrokkenen leiden tot emotionele belasting, hetgeen alleen maar erger wordt indien een conflict ontstaat, bijvoorbeeld tussen erfgenamen. Dit soort conflicten speelt zich meestal binnen de familie af, waardoor alle partijen bij een geschil er belang bij hebben tot een oplossing te komen, waarna zij als familie gezamenlijk verder kunnen.

Voordelen mediation

Indien de mediation succesvol is, kan mediation een stuk goedkoper zijn dan een procedure waarbij partijen elk tegenover elkaar staan met een eigen advocaat. In zo’n procedure betaalt elke partij een advocaat. Bij mediation kunnen de kosten gedeeld worden.

Mediation is niet alleen goedkoper, het bespaart ook tijd. De mediator legt met beide partijen de afspraken vast op papier. De rechtbank moet daarna die afspraken slechts bekrachtigen in een beschikking.

Daarnaast is mediation minder stressvol. Alles verloopt in goed onderling overleg. Beide partijen zoeken samen naar een oplossing.

Voorts geldt voor mediation met een advocaat-mediator dat partijen goed geadviseerd worden inzake hun rechtspositie. De afspraken die op papier worden vastgelegd, zullen later niet voor verrassingen zorgen. Omdat mediator geen beschermd beroep is, loopt u het risico dat dit anders is indien u naar een mediator gaat die niet ook advocaat is.

Tenslotte biedt mediation duurzame oplossingen. Partijen hebben deze immers zelf bedacht. Dit in tegenstelling tot een rechter die oplossingen “oplegt”.

Enkele aan In ‘t Veen Advocaten verbonden advocaten zijn wettelijk gecertificeerd mediators . Zowel mr. R. van Venetiën als mw. mr. M.D. Sjerp-Verwoerd zijn lid van de vFAS (de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators ) en zijn als wettelijk gecertificeerd mediators aangesloten bij de MfN (Mediators Federatie Nederland).

vFas
© Copyright 2021 In ‘t Veen Advocaten