Wilt u aan een van uw ambtenaren een disciplinaire maatregel opleggen of wilt u een ambtenaar ontslaan? In ’t Veen Advocaten kan u over de aanpak adviseren en voert desgewenst een procedure bij de bestuursrechter.

Werkt u bij een ministerie, gemeente, provincie, politie, veiligheidsregio of universitair medisch centrum, bent u wegens reorganisatie boventallig verklaard en wilt u laten beoordelen of dat op juiste gronden is geschied? Wij kunnen u bijstaan en beoordelen de juiste toepassing van een sociaal statuut of een sociaal plan.

Is aan u een disciplinaire maatregel opgelegd of strafontslag verleend? Neem contact op zodat wij u kunnen voorzien van juridische bijstand.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.