In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Rechtsgebieden

Erfrecht

Erfrecht

Heeft u te maken met een erfenis? Wilt u weten wat u wel en niet kunt bepalen in een testament? Roept de erfenis of de erfbelasting vragen op? Is een geschil gerezen omtrent een erfenis? Bent u benoemd tot executeur-testamentair en weet u niet wat uw rechten en plichten zijn?

In ‘t Veen Advocaten kan u bijstaan in kwesties rondom een erfenis door het geven van juridisch advies en indien nodig, het voeren van juridische procedures.

Geschillen omtrent de erfenis en uitleg van testamenten zijn steeds vaker aan de orde. Niet veel advocaten zijn echter gespecialiseerd in het erfrecht. Bij In ’t Veen Advocaten kunt u zich door een ervaren en in het erfrecht gespecialiseerde advocaat laten bijstaan en laten adviseren over alle erfrechtelijke kwesties, waaronder de uitleg of geldigheid van een testament  (uiterste wilsbeschikking), de verdeling van de nalatenschap, de vereffening van een nalatenschap door een vereffenaar, de taken van de executeur-testamentair, de legitieme portie, legaten, beneficiaire aanvaarding van een erfenis, de positie van legitimarissen bij de wettelijke verdeling, wilsrechten, het afleggen van de rekening en verantwoording en de boedelbeschrijving.

Wanneer u met een nalatenschap te maken krijgt, bijvoorbeeld als erfgenaam of executeur, kunnen veel vragen rijzen, waarop het antwoord niet altijd direct voor handen is:

 • u bent benoemd tot executeur-testamentair, wat nu?
 • er is onenigheid over de verdeling tussen de erfgenamen; hoe wordt dit opgelost?
 • u bent als erfgenaam benoemd; moet u de nalatenschap aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden? Wat houdt beneficiair aanvaarden in?
 • wat zijn de taken van de vereffenaar? Wanneer komt een vereffenaar in beeld?
 • hoe kan ik mijn wilsrechten uitoefenen en veilig stellen?
 • is de wettelijke verdeling van toepassing en hoe werkt dit?
 • wat is mijn recht als legitimaris?
 • hoe eis is mijn legitieme portie op?
 • hoe groot is mijn legitieme portie?
 • wat zijn de rechten als langstlevende echtgenoot of echtgenote?
 • heb ik recht op vruchtgebruik?
 • mag ik in het huis blijven wonen?
 • wanneer moet de successieaangifte voor de erfbelasting worden ingediend?
 • kan ik mijn kinderen of echtgenoot / echtgenote onterven?
 • ik ben onterft, wat kan ik daaraan doen?
 • wat is de uitleg van het testament?

Een voorbeeld van een onduidelijke situatie die kan ontstaan is een nalatenschap van na 2003 (dus na de invoering van het nieuwe erfrecht), waarbij het  testament vóór de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 is opgesteld. De eerste vraag is dan: naar welk recht dient het testament te worden uitgelegd, het oude of het nieuwe erfrecht?

Indien de wettelijke verdeling van toepassing is, waarbij de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap verkrijgt, kunnen de verhoudingen van de legitimarissen (de kinderen van de erflater) met bijvoorbeeld de moeder  / stiefmoeder of vader / stiefvader op scherp komen te staan. Mogelijk is er nog een erfdeel van een vooroverleden echtgenoot dat aan de kinderen dient te worden uitgekeerd. Mogelijk willen zij aanspraak maken op hun legitieme portie of hun wilsrechten uitoefenen ten opzichte van de langstlevende ouder of stiefouder. Mogelijk wenst de stiefouder, indien de wettelijke verdeling niet van toepassing is, aanspraak te maken op het vruchtgebruik van de voormalig echtelijke woning of zelfs van het vermogen van erflater.

Ook vraagstukken met betrekking tot de successieaangifte c.q. erfbelasting zijn vaak ingewikkeld, maar wel een belangrijk onderdeel bij de afwikkeling van de nalatenschap door de executeur-testamentair of vereffenaar. Wij staan u graag bij met raad en daad in deze, vaak ingrijpende, kwesties.

Ons in erfrecht gespecialiseerde advocaat heeft de specialisatie erfrecht van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) gevolgd en is derhalve gekwalificeerd als erfrechtspecialiste en heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd als procesadvocaat en adviseur in juridische kwesties. In erfkwesties kan mogelijk mediation tot een oplossing leiden, waardoor de familiebanden worden behouden of hersteld. Ook voor mediation kunt u zich tot ons kantoor wenden voor begeleiding door een advocaat-mediator, gespecialiseerd in erfzaken. Deze mediator is geregistreerd bij de Nederlandse Mediation Federatie en vFAS.

ADVOCATEN IN DIT RECHTSGEBIED

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak