Wilt u juridisch advies of procederen over een fusie of overname, of over de koop of verkoop van een bedrijf? Bent u als bestuurder van een rechtspersoon in privé aansprakelijk gesteld, of wilt u de bestuurder van een vennootschap die u niet betaalt aansprakelijk stellen?

Wilt u een maatschap of een vennootschap onder firma (v.o.f.) oprichten of ontbinden? Wilt u een managementovereenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst sluiten of laten beoordelen? Wilt u een besluit van een rechtspersoon laten vernietigen of de nietigheid daarvan laten vaststellen?

Wilt u voor uw bedrijf (langlopende) contracten sluiten of wilt u deze opzeggen of (laten) ontbinden? Wilt u de nakoming van een gesloten overeenkomst afdwingen of schadevergoeding ontvangen of wilt u daartegen verweer voeren?

Hebt u een geschil met een zakenpartner of met uw compagnon? Hebben de aandeelhouders onderling ruzie en wilt u een gedwongen uitkoop of uitstoot van een aandeelhouder realiseren of wilt u zich daartegen verzetten?

Wordt u door de curator beticht van kennelijk onbehoorlijk bestuur, of wordt u bestuurdersaansprakelijk gesteld en wenst u zich daartegen in of buiten rechte te verweren? Bent u het niet eens met het handelen of nalaten van de curator?

Dreigt uw onderneming failliet te gaan of moet uw bedrijf worden gesaneerd? Wilt u verzet of hoger beroep aantekenen tegen een uitgesproken faillissement? wilt u een schuldenregeling treffen of een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord realiseren?

In al deze gevallen (en nog veel meer) kan In ’t Veen Advocaten u informeren en adviseren en zo nodig voor u procederen. wij treden zowel op voor (bestuurders van) bedrijven, als tegen (bestuurders van) bedrijven en weten dus goed wat aan beiden zijden speelt.

Wij kunnen niet genoeg het belang onderstrepen van het tijdig raadplegen van een advocaat in bijvoorbeeld de hiervoor geschetste situaties, omdat daarnee wellicht langdurige en kostbare gerechtelijke procedures kunnen worden voorkomen. De cliënten / ondernemingen voor wie wij als huisadvocaat fungeren, weten in het algemeen veel “ellende” te voorkomen door tijdig ons advies in te winnen.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.