Is uw onderneming in staat van faillissement verklaard? Heeft een schuldeiser een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank ingediend? Wordt u plotseling geconfronteerd met een faillissementsvonnis? Wilt u in hoger beroep komen van een faillissementsvonnis? Bent u schuldeiser en wilt u uw schuldenaar in staat van faillissement laten verklaren?

Wat is een renvooiprocedure? Moet ik op de verificatievergadering verschijnen? Wat gebeurt er als mijn schuldenaar failliet gaat en hoe kan ik me hiertegen beschermen? Is het verstandig mijn eigen faillissement aan te vragen en zo ja, hoe moet dat?

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis, met vele verstrekkende gevolgen. U wordt geconfronteerd met een curator, die in plaats van u bevoegd is ingrijpende beslissingen te nemen en rechtshandelingen te verrichten. U krijgt te maken met een postblokkade. Mogelijk dreigt de curator bezittingen openbaar te verkopen, of is de curator voornemens personeel van uw onderneming te ontslaan of de huurovereenkomst van uw onderneming te ontbinden, terwijl u denkt dat een doorstart mogelijk is.

Ook als particulier kunt u met een faillissement geconfronteerd worden. Mogelijk vraagt u zich af of u zichzelf failliet moet laten verklaren, of doet een schuldeiser dit om u onder druk te zetten.

In alle gevallen kan In ’t Veen Advocaten u bijstaan met juridisch advies. Waar nodig kunnen onze advocaten u bijstaan in procedures, bijvoorbeeld bij het aantekenen van verzet tegen een faillissement of bij het instellen van hoger beroep tegen een faillissementsvonnis.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mali ons dan en win vrijblijvend informatie in.