Wilt u procederen, conservatoir of executoriaal beslag leggen of het faillissement van uw schuldenaar aanvragen om zo tot incasso van uw vordering / facturen te komen? Of wilt u daartegen verweer voeren?

Wilt u een incassokortgeding voeren of daartegen verweer voeren? wilt u weten wat uw kansen en risico’s zijn en wat de kosten zijn van de diverse incassovarianten zodat u een weloverwogen kosten-/batenanalyse kunt maken?

Wilt u een tegenvordering (eis in reconventie) in stelling brengen? Wilt u uw betaling opschorten of verrekenen? Wilt u weten of algemene voorwaarden van toepassing zijn? Wilt u weten of u contractuele rente kunt vorderen of moet betalen? Of de wettelijke rente? Of de wettelijke handelsrente? En de buitengerechtelijke incassokosten? Wilt u weten of er op tijd is geklaagd of geprotesteerd en of een ingebrekestelling nodig is om tot verzuim te komen?

Wilt u weten of het dreigen met de van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) zinvol is of loos? Kunt u een schadevergoeding incasseren of is eigen schuld of matiging aan de orde? Moet u ingaan op een regeling tegen finale kwijting? En hoe moet die dan worden geformuleerd en vastgelegd?

In al deze gevallen (en nog veel meer) kan In ’t Veen Advocaten u informeren en adviseren en zo nodig voor u procederen. Wij treden veel op voor schuldeisers en voor schuldenaren en weten dus van beide kanten “hoe het werkt”.

Wij hechten er in het bijzonder veel waarde aan onze cliënten zo volledig mogelijk te adviseren over de kansen en bedreigingen, de risico’s en de kosten en de baten van de diverse incassomogelijkheden, zodat zinloze en nodeloos kostbare acties zoveel mogelijk achterwege blijven en de ondernomen acties niet opeens als een boemerang terugkeren via risicoaansprakelijkheden en dergelijke.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.