Moet u uw eigen schade dragen, of moet iemand anders die aan u vergoeden? Moet u de schade die een ander heeft geleden vergoeden? 

Wordt u aansprakelijk gesteld? Hebt u schade geleden door het handelen of nalaten van een ander? Hebt u een beroepsfout gemaakt of bent u daardoor gedupeerd? Hebt u een product geleverd of geleverd gekregen dat niet voldoet? Is uw bedrijf aansprakelijk gesteld? Is uw dakpan op de auto van een ander gevallen? Bent u gebeten door de hond van uw buurvrouw? Bent u bedrogen? Is uw werknemer van de steiger gevallen? Bent u van de steiger gevallen? Wordt u beticht van wanprestatie, maar is sprake van overmacht? Is een ander zijn verplichting jegens u niet nagekomen?

Is sprake van contractuele aansprakelijkheid of van wettelijke aansprakelijkheid? Moet er sprake zijn van “schuld” of is sprake van risicoaansprakelijkheid?

In de aansprakelijkheid of de schadeplichtigheid bijvoorbeeld door middel van een exoneratieclausule in de algemene voorwaarden uitgesloten?

In ’t Veen Advocaten staat bedrijven, instellingen en particulieren bij die een ander aansprakelijk wil stellen voor door hen geleden schade en bedrijven, instellingen en particulieren die door anderen aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Deze schade kan bijvoorbeeld voortspruiten uit wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde verrijking.

Wij treden ook op in beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidskwesties en in letstelschadezaken. Wij onderhandelen en schikken waar dat zinvol is en procederen voor eisende of gedaagde partijen waar dat nodig is.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.