In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Gefinancierde rechtsbijstand

Pro deo advocaat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen en dat willen wij graag zo houden. Daarom staan wij, indien dat mogelijk is en de zaak zich daarvoor leent, ook particulieren met lagere inkomens bij. U heeft dan een zogeheten pro deo advocaat.
 

Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijven, is het mogelijk dat de overheid een subsidie verstrekt voor uw rechtsbijstand. U betaalt nog wel een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wordt bepaald door uw brutojaarinkomen twee jaar geleden (het ‘peiljaar’). De overheid vult de vergoeding die uw advocaat ontvangt aan. De organisatie die bepaalt of u voor deze door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, is de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u snel en vrijblijvend weten of u voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt? Kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of neem vrijblijvend contact met ons op.

WERKWIJZE

Voor of tijdens het intakegesprek zal uw advocaat met u onderzoeken of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Ook zal dan een inschatting gemaakt worden van de hoogte van de eigen bijdrage die u in dat geval moet betalen.

Uw advocaat vraagt vervolgens voor u een toevoeging aan. Indien u een toevoeging heeft, betekent dat dat u gebruik maakt van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag en toetst uw inkomen en vermogen in het peiljaar bij de belastingdienst. Vervolgens wijst de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag toe of af.

Pro deo advocaat

In ’t Veen Advocaten heeft een High Trust relatie met de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat wij een vertrouwensrelatie hebben met de Raad, waardoor toevoegingsaanvragen sneller behandeld worden. Zodoende weet u snel zeker of u al dan niet in aanmerking komt voor een toevoeging.

KOSTEN

Hoewel pro deo letterlijk betekent ‘voor God’, is een toegevoegd advocaat niet geheel kosteloos. Als gezegd betaalt u een eigen bijdrage aan uw advocaat. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw (en indien u samenwoont met een partner: uw gezamenlijke) brutojaarinkomen in het peiljaar. U kunt de hoogte van de eigen bijdrage vinden op deze pagina van de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage zelf betaalt? U kunt altijd informeren bij uw gemeente of de eigen bijdrage wellicht via de bijzondere bijstand wordt vergoed.

Op dit moment krijgt u automatisch een korting van EUR 61 op de door u te betalen eigen bijdrage. Vóór de COVID-19 pandemie was hiervoor een doorverwijzing van het Juridisch Loket. nodig. U kon langsgaan bij een Juridisch Loket in uw buurt (dit was kosteloos) of u kon telefonisch om een doorverwijzing verzoeken via 0900-8020. Tot op heden wordt de korting echter door de Raad voor Rechtsbijstnad automatisch toegepast, waardoor dit niet meer nodig is.

Na de behandeling van de zaak zal uw advocaat de toevoeging bij de Raad declareren. Uw advocaat krijgt voor de behandeling van de zaak een vaste vergoeding, die onafhankelijk is van de hoeveelheid gewerkte uren. De Raad gaat er namelijk bij het bepalen van de vergoedingen vanuit dat een advocaat niet meer dan een bepaald aantal uren aan een zaak besteedt. De advocaat zal dus ook indien u een toevoeging heeft efficiënt moeten omgaan met de tijd die hij of zij aan uw zaak besteedt.

INKOMENS- EN VERMOGENSGRENS

Voor alleenstaanden is de inkomensgrens in 2024 EUR 31.100. Als gezegd wordt in 2024 gekeken naar het brutojaarinkomen in 2022. Boven deze inkomensgrens komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. De inkomensgrens voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen ligt in 2024 op EUR 44.000. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks (licht) aangepast door de Raad.

Uw brutojaarinkomen bestaat uit alle inkomsten uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit vermogen (box 3).

De vermogensgrens is vastgesteld op het drempelbedrag van EUR 31.747.

INKOMSTENDALING; PEILJAARVERLEGGING

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als u dit jaar minimaal 15% minder verdient dan twee jaar geleden, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om naar uw situatie van dit jaar te kijken. U dient dan een verzoek tot peiljaarverlegging in. Let erop dat dit dient te gebeuren binnen zes weken nadat de Raad op uw aanvankelijke aanvraag heeft beslist. U dient zelf zorg te dragen voor een verzoek tot peiljaarverlegging, maar uw advocaat zal u op uw verzoek de hiervoor benodigde formulieren en informatie toezenden.

Na twee jaar voert de Raad voor Rechtsbijstand een hercontrole uit. Als daaruit blijkt dat uw brutojaarinkomen of uw vermogen de grenzen toch overschrijdt, dan trekt de Raad uw toevoeging met terugwerkende kracht in. U moet dan alsnog de advocaatkosten zelf betalen. Uw advocaat kan u hier nader over informeren.

RESULTAATSBEOORDELING

Uit sommige zaken vloeit een financieel resultaat voort. Dat wil zeggen dat de behandeling van de zaak door uw advocaat ervoor heeft gezorgd dat u een bepaald geldbedrag toekomt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan achterstallig loon, een ontbindingsvergoeding, schadevergoeding, terugbetaling van een lening, de opbrengst van de verkoop van een woning bij echtscheiding, enzovoorts.

Als dit financiële resultaat ten minste de helft van het drempelbedrag (in 2024: de helft van EUR 36.952) bedraagt, trekt de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging in. Ook nu bent u de advocaatkosten verschuldigd.

KOMT U NIET VOOR EEN TOEVOEGING IN AANMERKING?

Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, zult u de advocaatkosten zelf moeten betalen. In ’t Veen Advocaten hanteert concurrerende tarieven. Onze advocaten werken in beginsel op basis van een uurtarief. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, of andere financiële afspraken. Overlegt u hierover met uw advocaat voorafgaand aan de zaak. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over de tarieven.

Voor meer informatie kunt u steeds bij onze advocaten terecht. Ook hier geldt dat duidelijke informatie en heldere afspraken vooraf, onaangename verrassingen achteraf zullen voorkomen.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak