Mail algemeen
info@intveenadvocaten.nl

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Pro deo advocaat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen en dat willen wij graag zo houden. Daarom zien wij het als een maatschappelijke verplichting om ook de lagere inkomens juridisch bij te staan.

Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijven, is het mogelijk dat de overheid een subsidie verstrekt voor uw rechtsbijstand. U betaalt nog wel een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wordt bepaald door uw brutojaarinkomen twee jaar geleden (het ‘peiljaar’). De overheid vergoedt de rest van uw advocaatkosten. De organisatie die bepaalt of u voor deze door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, is de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u snel en vrijblijvend weten of u voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Werkwijze

Voor of tijdens het intakegesprek zal uw advocaat met u bezien of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Ook zal dan een inschatting gemaakt worden van de hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen.

Uw advocaat vraagt vervolgens voor u een toevoeging aan. Indien u een toevoeging heeft, betekent dat dat u gebruik maakt van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag en toetst uw inkomen en vermogen in het peiljaar bij de belastingdienst. Vervolgens wijst de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag toe of af.

In ‘t Veen Advocaten heeft een High Trust relatie met de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat wij een vertrouwensrelatie hebben met de Raad, waardoor toevoegingsaanvragen sneller behandeld worden. Zodoende weet u snel zeker of u al dan niet in aanmerking komt voor een toevoeging.

Kosten

Hoewel pro deo letterlijk betekent ‘voor God’, is een toegevoegd advocaat niet geheel kosteloos. Als gezegd betaalt u een eigen bijdrage aan uw advocaat, waarvan de hoogte bepaald wordt door uw (en indien u samenwoont met een partner: uw gezamenlijke) brutojaarinkomen in het peiljaar. U kunt de hoogte van de eigen bijdrage vinden op deze pagina van de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage zelf betaalt? U kunt altijd even informeren bij uw gemeente of de eigen bijdrage wellicht via de bijzondere bijstand wordt vergoed.

Het is mogelijk een korting van EUR 53 te krijgen op de door u te betalen eigen bijdrage. U kunt aanspraak maken op deze korting indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket. U kunt langsgaan bij een Juridisch Loket in uw buurt (dit is kosteloos), of u kunt telefonisch om een doorverwijzing verzoeken. Het Juridisch Loket is bereikbaar op nummer 0900-8020.

Na de behandeling van de zaak zal uw advocaat de toevoeging bij de Raad declareren. Uw advocaat krijgt voor de behandeling van de zaak een vaste vergoeding, die onafhankelijk is van de hoeveelheid gewerkte uren. De Raad gaat er namelijk bij het bepalen van de vergoedingen vanuit dat een advocaat niet meer dan een bepaald aantal uren aan een zaak besteedt.

Inkomens- en vermogensgrens

Voor alleenstaanden is de inkomensgrens in 2019 EUR 27.300. Als gezegd wordt in 2019 gekeken naar het brutojaarinkomen in 2017. Boven deze inkomensgrens komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. De inkomensgrens voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen ligt in 2019 op EUR 38.600. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks (licht) aangepast door de Raad.

Met brutojaarinkomen worden alle inkomsten uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit vermogen (box 3) bedoeld.

De vermogensgrens is vastgesteld op het door de belastingdienst gehanteerde heffingsvrij vermogen. In 2017 was dat EUR 25.000.

Inkomstendaling; peiljaarverlegging

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als u dit jaar minimaal 15% minder verdient dan twee jaar geleden, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om naar uw situatie van dit jaar te kijken. U dient dan een verzoek tot peiljaarverlegging in. Let erop dat dit dient te gebeuren binnen zes weken nadat de Raad op uw aanvankelijke aanvraag heeft beslist. U dient zelf zorg te dragen voor een verzoek tot peiljaarverlegging, maar uw advocaat zal u op uw verzoek de hiervoor benodigde formulieren en informatie toezenden.

Na twee jaar voert de Raad voor Rechtsbijstand een hercontrole uit. Als daaruit blijkt dat uw brutojaarinkomen of uw vermogen de grenzen toch overschrijdt, dan trekt de Raad uw toevoeging met terugwerkende kracht in. U bent dan alsnog de advocaatkosten zelf verschuldigd. Uw advocaat kan u hier nader over informeren.

Resultaatsbeoordeling

Uit sommige zaken vloeit een financieel resultaat voort. Dat wil zeggen dat de behandeling van de zaak door uw advocaat ervoor heeft gezorgd dat u een bepaald geldbedrag toekomt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan achterstallig loon, een ontbindingsvergoeding, schadevergoeding, terugbetaling van een lening, de opbrengst van de verkoop van een woning bij echtscheiding, enzovoorts.

Als dit financiële resultaat ten minste de helft van het heffingvrij vermogen (in 2019 de helft van EUR 30.360) bedraagt, trekt de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging in. Ook nu bent u de advocaatkosten verschuldigd.

Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking?

Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, zult u de advocaatkosten zelf moeten betalen. In ‘t Veen Advocaten hanteert concurrerende tarieven. In beginsel werken onze advocaten op basis van een uurtarief. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, of andere financiële afspraken. Overlegt u hierover met uw advocaat voorafgaand aan de zaak. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over de tarieven.

Voor meer informatie kunt u steeds bij onze advocaten terecht. Ook hier geldt dat duidelijke informatie en heldere afspraken vooraf, onaangename verrassingen achteraf zullen voorkomen.

© Copyright 2019 In ‘t Veen Advocaten