Wilt u een contract laten opstellen of een al opgesteld contract laten beoordelen? Wilt u op uw bedrijf toegesneden algemene voorwaarden laten opstellen of wilt u weten of u onder de algemene voorwaarden van een ander uit kunt komen?

Wilt u een arbeidsovereenkomst (oproepcontract, nulurencontract, etc.) laten formuleren of een huurovereenkomst betreffende woonruimte of bedrijfsruimte of een indeplaatsstellingsovereenkomst laten beoordelen? Wilt u een regeling laten vastleggen in een schikkingsovereenkomst of in een vaststellingsovereenkomst?

Wilt u een bedrijfsovername, een activatransactie, een activa- en passivatransactie of een aandelentransactie laten vastleggen of laten beoordelen? Wilt u de voorwaarden voor een due dilligence onderzoek laten vastleggen of de verplichting tot geheimhouding?

Wilt u een (voorlopig) koopcontract of een cessieakte laten opstellen of beoordelen? Wilt u een geldlening vastleggen wellicht voorzien van zekerheden zoals (stille of bezitloze) verpanding van roerende zaken zoals inventarisgoederen, voertuigen of voorraden of de verpanding van een vordering, of deze laten beoordelen? Of wellicht een bruikleenovereenkomst of een managementovereenkomst, een maatschapscontract of een vofcontract?

Wij adviseren en procederen ook over (verweer tegen) de nakoming van overeenkomsten, de ontbinding van overeenkomsten en over vervangende of aanvullende schadevergoeding in geval van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), of onrechtmatige daad. Wij adviseren en procederen eveneens over gevallen van ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, zaakwaarneming en dergelijke.

In al deze gevallen (en vele anderen) kan In ’t Veen Advocaten u informeren en adviseren en zo nodig ook voor u procederen. Wij stellen met grote regelmaat contracten en algemene voorwaarden op en beoordelen voor onze cliënten ook contracten en algemene voorwaarden die door anderen zijn opgesteld. Waar nodig procederen wij over de uitleg en de gevolgen van overeenkomsten.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.