In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Rechtsgebieden

Schuldsaneringsrecht (WSNP)

Schuldsaneringsrecht (WSNP)

Bent u in een problematische schuldenpositie beland? Heeft u problemen met uw (WSNP)-bewindvoerder? Heeft de bewindvoerder verzocht tot tussentijdse beëindiging van uw schuldsaneringstraject? Staat een beëindigingszitting gepland en is aan u geen schone lei in het vooruitzicht gesteld?

Toelating

Het schuldsaneringsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) moet vaststaan dat u uw schulden niet meer kunt betalen en dient u dit aan te tonen. Verder dient u ten aanzien van het ontstaan van de schulden in een periode van vijf jaar voordat u het verzoek doet om toegelaten te worden tot de schuldsanering  te goeder trouw te zijn geweest. In de kern houdt dit in dat u geen schulden mag zijn aangegaan waarvan u van tevoren wist dat u deze niet kon betalen. Ten slotte moet vaststaan dat u staat bent zich aan de verplichtingen te houden die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling.

Verplichtingen

Mocht de rechtbank uw verzoek toe te orden gelaten tot de wsnp hebben toegewezen, dan dient u zich gedurende drie jaar aan een aantal verplichtingen te houden. Deze verplichtingen houden onder meer in dat u alle informatie die van belang is voor de schuldsanering aan de bewindvoerder moet doorgeven, u elke maand al uw inkomsten boven een bepaald bedrag (het vrij te laten bedrag) moet afdragen (dit geld komt toe aan de schuldeisers), u geen nieuwe schulden mag laten ontstaan en u dient te solliciteren in het geval u geen baan heeft voor 36 uren per week. Indien u zich niet aan deze verplichtingen houdt, dan kan de rechtbank tussentijds dan wel na verloop van de schuldsaneringstermijn van drie jaar, uw schuldsaneringstraject beëindigen, zonder verlening aan u  van de zogenaamde schone lei. In het geval aan u geen schone lei wordt verleend, betekent dit dat u verplicht blijft de schulden aan uw schuldeisers te voldoen.

Hoger beroep tegen (tussentijdse) beëindiging zonder ‘schone lei’

Heeft de rechtbank uw verzoek om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling afgewezen en wenst u van deze beslissing in hoger beroep te komen? Is de de WSNP op u van toepassing verklaard en draagt de bewindvoerder of de rechter-commissaris u voor om uw schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen? Zit u in de wettelijke schuldsaneringsregeling en dient u op uw beëindigingszitting te verschijnen waarbij de bewindvoerder aan de rechtbank heeft geadviseerd geen schone lei aan u af te geven en wenst u daartegen verweer te voeren? Heeft de rechtbank u tussentijds uit de schuldsaneringsregeling gezet en wenst u tegen deze beslissing in hoger beroep te komen? Heeft de rechtbank naar aanleiding van de beëindigingszitting besloten uw schuldsaneringsregeling te beëindigen zonder verlening aan u van de ‘schone lei’ en wenst u van deze beslissing in hoger beroep te komen?

In al deze gevallen kan In’t Veen Advocaten voor u optreden. Aangezien onze advocaten in grote delen van het land voor rechtbanken en gerechtshoven veelvuldig cliënten bijstaan in hun schuldsaneringszaak, beschikken onze advocaten over een grote ervaring in dit rechtsgebied.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.

ADVOCATEN IN DIT RECHTSGEBIED

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak