In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Aanpassingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht. Vanaf 1 juli 2015 is een andere wijziging in de WW van kracht, namelijk een inkomensverrekening.

Tijdens de WW-uitkering mag degene die de uitkering ontvangt en daarnaast inkomsten uit arbeid heeft, deze inkomsten voor 30% behouden. De bedoeling is dat een WW-gerechtigde wordt gestimuleerd inkomen te verwerven.

duur WW-uitkering

De maximale duur van de WW-uitkering was 38 maanden. Vanaf 1 januari 2016 is de maximale duur 37 maanden. De WW-uitkering wordt stap voor stap teruggebracht met één maand per kwartaal. Dit betekent dat vanaf 2019 de maximale duur van de WW-uitkering twee jaar zal bedragen. Iedereen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangt, heeft met de nieuwe wettelijke bepalingen te maken.

In geval van ontslag op 1 januari 2016 geldt nog een maximale WW-duur van 37 maanden. Een ontslag op 31 december 2015 geeft nog een aanspraak op maximaal 38 maanden WW-rechten.

Ook wordt de opbouw van WW-rechten aangepast. Gedurende de eerste tien jaar wordt per gewerkt jaar één maand WW-recht opgebouwd. Na de periode van tien jaar wordt per gewerkt jaar een halve maand WW-recht opgebouwd. De WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor één maand WW-recht.

hoogte WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering blijft gelijk. Dit betekent dat over de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende dagloon wordt betaald en daarna 70%, een en ander met een maximum van 75% respectievelijk 70% van het maximum dagloon.

In geval van ontslag op 1 januari 2016 geldt nog een maximale WW-duur van 37 maanden. Een ontslag op 31 december 2015 geeft nog een aanspraak op maximaal 38 maanden WW-rechten.

wijze van betaling

Vanaf 1 juli 2015 geldt een nieuwe betalingssystematiek. Een WW-uitkering wordt per kalendermaand betaald en vindt achteraf, na afloop van de kalendermaand, plaats. In deze maand kan worden doorgegeven hetgeen de WW-gerechtigde heeft verdiend, waarna de hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ontslag op een combinatie van gronden

Geplaatst op: 12 mei 2020

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis

Geplaatst op: 31 maart 2020

Civiele arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren

Geplaatst op: 7 februari 2020

Slapend dienstverband niet langer toegestaan

Geplaatst op: 22 november 2019

De herplaatsingsverplichting bij het verval van een arbeidsplaats of functie

Geplaatst op: 3 oktober 2019

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak