In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen

Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon?

In navolging van een uitspraak van het Europees Hof heeft de Rechtbank Limburg onlangs bepaald dat onregelmatigheidstoeslag onderdeel vormt van het loon dat tijdens vakantie moet worden doorbetaald.

Rechtspraak Europese Hof

In een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (Lock/British Gas trading ltd) d.d. 10 juni 2014 is aangegeven dat bepalend is of een looncomponent intrinsiek samenhangt met de aan een werknemer opgedragen taken. Als het werken op onregelmatige tijden onderdeel is van de functietaken, bijvoorbeeld werken in ploegendiensten of nachtdiensten, dan behoort de onregelmatigheidstoeslag tot het loon. Doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens een periode van verlof of een soortgelijke periode waarin feitelijk geen werkzaamheden worden verricht, is aan de orde als dit zijn grond vindt in de omstandigheid dat een werknemer op basis van zijn functie onregelmatig werkt. De extra beloning, de toeslag, is een beloning die hoort bij het onregelmatig werken als dit intrinsiek samenhangt met de aan de desbetreffende werknemer opgedragen taken.

Het Europees Hof geeft aan dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon een belangrijk beginsel is van sociaal recht van de Europese Unie waarvan niet mag worden afgeweken. Het is een grondrecht zoals opgenomen in het EU-Handvest. Ook in een Europese richtlijn is het recht van werknemers jaarlijks vakantie te genieten met behoud van loon opgenomen.

Als uitgangspunt geldt dat het vakantieloon ertoe dient een werknemer tijdens vakantie eenzelfde loon toe te kennen als in een situatie waarin wordt gewerkt.

Rechtspraak Rechtbank Maastricht

De nationale rechter dient te beoordelen of op grond van voornoemde beginselen een looncomponent tot het vakantieloon behoort. Dit betekent dat wordt beoordeeld of het intrinsieke verband tussen de looncomponenten en de uitvoering van de arbeidstaken bestaat.

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 13 december 2017 is aangegeven dat de nachtdiensten en de daarbij behorende onregelmatigheidstoeslag een looncomponent is die verband houdt (intrinsiek samenhangt) met de uitvoering van de arbeidstaken en dus onderdeel vormt van het vakantieloon.

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat elk onderdeel van de functietaken (dat duidelijk samenhangt met het werk) en waarvoor een financiële vergoeding wordt verleend, deel uitmaakt  van het vakantieloon. Looncomponenten die alleen strekken tot vergoeding van incidentele of bijkomende kosten die worden gemaakt bij de uitvoering van de taken, zijn geen onderdeel van het vakantieloon. Het gaat om het intrinsieke verband tussen de maandelijkse looncomponent en de werkzaamheden van de werknemer.

Er lijkt wel sprake te moeten zijn van een zekere bestendigheid van de looncomponent alvorens dit onderdeel kan uitmaken van het vakantieloon.

Het ligt voor de hand voor de berekening van deze looncomponent het gemiddelde te nemen over een representatieve referteperiode dan wel over een periode van een jaar.

De kantonrechter heeft in voornoemde zaak de beginselen van het Europese Hof ter zake de aanspraak op loondoorbetaling tijdens vakantie toegepast.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ontslag op een combinatie van gronden

Geplaatst op: 12 mei 2020

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis

Geplaatst op: 31 maart 2020

Civiele arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren

Geplaatst op: 7 februari 2020

Slapend dienstverband niet langer toegestaan

Geplaatst op: 22 november 2019

De herplaatsingsverplichting bij het verval van een arbeidsplaats of functie

Geplaatst op: 3 oktober 2019

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak