In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Overgang van onderneming en zieke werknemers

Als een werkgever zijn onderneming verkoopt (overgang van onderneming), verandert er voor de werknemers meestal niet veel. Er zijn diverse regels die de werknemers beschermen. Zouden die er niet zijn, dan zouden de werknemers bij de overdracht in dienst blijven bij een lege huls.

Werknemers zijn bij de verkoop van de onderneming in de meeste gevallen dus goed beschermd. Maar hoe zit het met werknemers die op het moment van de overdracht van de onderneming ziek thuiszitten?

overgang van onderneming

De rechtsbescherming van werknemers bij overgang van onderneming kennen een Europeesrechtelijke oorsprong. Onze regels zijn gebaseerd op Richtlijn 2001/23/EG betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen. Een groot deel van die richtlijn heeft de Nederlandse wetgever geïmplementeerd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 7:662 tot en met 7:666a Burgerlijk Wetboek.

Als er sprake is van overgang van onderneming, dan betekent dit dat alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomsten mee overgaan naar de nieuwe eigenaar. Het komt er dan ook op neer dat de werknemer die mee overgaat automatisch in dienst komt bij de ondernemer aan wie de onderneming is overgegaan. De werknemer heeft in dat geval recht op loon van die ‘nieuwe’ werkgever.

Wanneer is er sprake van een onderneming die overgaat? Volgens de wet moet het gaan om:

  • een onderneming of een onderdeel daarvan;
  • die wordt overgedragen op grond van bijvoorbeeld een koopovereenkomst en
  • de onderneming moet na de overgang haar identiteit behouden.

Enkel uit de formulering van deze criteria valt al wel te herleiden dat het meestal niet eenvoudig is om vast te stellen of sprake is van overgang van onderneming. Dat zal per situatie op basis van alle feiten moeten worden beoordeeld. Ter illustratie enkele vragen die zich zouden kunnen voordoen. Wanneer is sprake van een onderneming? Wanneer blijft de identiteit behouden? Gaat de hele onderneming over of slechts een onderdeel daarvan? Voor nu laat ik dat onderwerp echter even rusten.

de zieke werknemer

Als sprake is van overgang van onderneming, dan gaan dus in beginsel alle aan die onderneming toebehorende werknemers mee over onder dezelfde afspraken als die golden vóór de overgang.

Maar hoe zit het nu met de zieke werknemer? Op grond van de wet gaan immers alleen de ‘op het moment van de overgang bij de onderneming werkende werknemers’ mee over. Het element ‘werkende’ heeft geleid tot het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 22 februari 2007.

De werknemer was arbeidsongeschikt op het moment van de overgang van onderneming. Nadat de onderneming was overgegaan, heeft de ‘nieuwe’ werkgever de loonbetalingen gestaakt. Hij stelde zich op het standpunt dat de zieke werknemer niet in dienst was. Met andere woorden: er zou geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft vervolgens een vordering ingesteld bij de kantonrechter. De kantonrechter overwoog in die procedure dat de zieke werknemer niet kan worden beschouwd als een bij die onderneming werkzame werknemer in de zin van art. 7:663 Burgerlijk Wetboek.

Het gerechtshof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter. Het hof overweegt (samengevat) dat het stellen van de eis dat de zieke werknemer op het moment van de overgang van onderneming ook feitelijk de werkzaamheden zou moeten verrichten, de bescherming van de richtlijn te veel zou inperken. Het enkele bestaan van een arbeidsovereenkomst is dus voldoende om mee over te gaan naar de nieuwe onderneming.

Op grond van de wet gaan immers alleen de ‘op het moment van de overgang bij de onderneming werkende werknemers’ mee over.

tot slot

Uit de uitspraak van het gerechtshof blijkt dat ook zieke werknemers mee overgaan en dat het voor een beroep op de gevolgen van overgang van onderneming niet nodig is dat de werknemer op het moment van de overgang ook feitelijk de werkzaamheden verrichte.

Het belang bij overgang van onderneming kan groot zijn. Een (potentieel) koper van aandelen die voornemens is om enkel de activa en enkele werknemers over te nemen, kan hierdoor namelijk weleens voor verrassingen komen te staan. Ook een werknemer die ineens ‘buiten de boot’ lijkt te vallen kan er een groot belang bij hebben dat hij mee overgaat. Hoewel de belangen in veel gevallen dus groot zijn, is het niet altijd duidelijk of sprake is van overgang van onderneming. Doet het zich voor dan is het dus raadzaam om advies in te winnen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of advies willen inwinnen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze specialisten.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Huur voor bepaalde tijd van woonruimte: termijnen strikt?

Geplaatst op: 18 augustus 2022

Executiegeschil: een onherroepelijk vonnis tegenhouden

Geplaatst op: 5 oktober 2021

Wie draagt bij koop via internet het risico?

Geplaatst op: 25 juni 2021

Huurbescherming bij bedrijfsruimte ex 7:290 BW

Geplaatst op: 3 november 2020

Is langdurige thuisquarantaine grond voor ontslag op staande voet?

Geplaatst op: 26 augustus 2020

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak