In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Mag de vakantiebijslag later worden uitbetaald?

De meimaand is weer aangebroken. Dit is de maand waarin veel werknemers doorgaans hun vakantiebijslag, ook wel vakantiegeld genoemd, ontvangen. Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het afgelopen jaar minder inkomsten ontvangen, terwijl de lasten gewoon doorliepen. Voor deze bedrijven kan het moeilijk zijn de vakantiebijslag uit te betalen. Sommige werkgevers zouden zelfs tegen werknemers gezegd hebben dat zij hun vakantiebijslag voorlopig niet krijgen. Mag de vakantiebijslag later worden uitbetaald?

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staan de regels met betrekking tot het uitbetalen van de vakantiebijslag. Wanneer moet de vakantiebijslag worden uitbetaald? Mag een werkgever de vakantiebijslag tijdens de coronacrisis niet of pas later uitbetalen? Wat kan de werknemer doen als de werkgever zijn vakantiebijslag ten onrechte niet of te laat uitbetaalt?

recht op vakantiebijslag

Werknemers hebben in beginsel recht op een vakantiebijslag van minimaal 8% van het bruto jaarloon. Sinds 2018 moet ook vakantiebijslag worden betaald over het loon dat de werknemer voor overwerk heeft ontvangen. In de cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken zijn opgenomen over de hoogte van de vakantiebijslag.

De vakantiebijslag moet uiterlijk in de maand juni zijn betaald. Bij schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer kan een ander tijdstip van uitbetaling worden afgesproken, bijvoorbeeld maandelijks of uiterlijk in juli. De vakantiebijslag moet echter wel ministens één keer per kalenderjaar worden uitbetaald.

mag de vakantiebijslag later worden uitbetaald?

Een werkgever kan niet eenzijdig afzien van het betalen van de vakantiebijslag. Evenmin kan de werkgever eenzijdig bepalen dat de vakantiebijslag pas later wordt uitbetaald dan afgesproken. De werkgever mag de vakantiebijslag alleen op een later moment of in termijnen uitbetalen indien de werknemer daarmee (schriftelijk) instemt. Een andere partij, bijvoorbeeld de ondernemingsraad, kan niet namens de werknemer ermee instemmen dat de vakantiebijslag later wordt uitbetaald.

De coronacrisis maakt dit niet anders. In de zogeheten NOW-regeling, waarbij werkgevers een tegemoetkoming ontvangen van maximaal 90% van de loonsom, is ook een vergoeding voor de opbouw van de vakantiebijslag meegenomen.

De vakantiebijslag moet echter wel ministens één keer per kalenderjaar worden uitbetaald.

geen of te weinig vakantiebijslag ontvangen?

In het geval de werkgever de vakantiebijslag niet of te laat uitbetaalt dan kan de werknemer zijn werkgever op zijn verplichtingen wijzen. Als de werkgever dan nog niet overgaat tot het betalen van de vakantiebijslag dan kan de werknemer zijn vakantiebijslag vorderen bij de kantonrechter. De werkgever is dan ook de wettelijke verhoging (schadevergoeding bij te late betaling van het loon) verschuldigd, die kan oplopen tot 50% van de verschuldigde vakantiebijslag. De werknemer kan daarnaast aanspraak maken op de wettelijke rente over het achterstallige vakantiegeld.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of advies willen inwinnen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze specialisten.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Verbod op nevenwerkzaamheden toegestaan?

Geplaatst op: 12 oktober 2022

Mag de vakantiebijslag later worden uitbetaald?

Geplaatst op: 3 mei 2021

Een mondkapjesplicht op het werk – mag dat?

Geplaatst op: 26 januari 2021

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak