In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

Door de inwerkingtreding van deze wet wordt duidelijker wanneer sprake is van zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Daarnaast kunnen erfgenamen door de inwerkingtreding van deze wet alsnog beschermd worden tegen onvoorziene en onverwachte schulden die naar voren komen na zuivere aanvaarding van een nalatenschap.

(Beneficiaire) aanvaarding of verwerping nalatenschap

Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding van een nalatenschap kan op twee wijzen geschieden: zuiver of beneficiair. Bij een zuivere aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud. Gevolg hiervan is echter dat de erfgenaam ook aangesproken kan worden voor schulden van de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding is sprake van aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Voor de aanvaarding van een nalatenschap, zuiver en beneficiair, moet de erfgenaam met ingang van 1 september 2016 een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank.

Voordat de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking trad, was er ook sprake van zuiver aanvaarden indien de erfgenaam zich gedroeg alsof hij ondubbelzinnig en zonder voorbehoud de erfenis heeft aanvaard. Hierdoor ontstond veel onduidelijkheid over welke gedragingen nou leidden tot een zuivere aanvaarding en welke niet, waardoor het voorkwam dat zuivere aanvaarding werd aangenomen terwijl dit niet de intentie van de erfgenaam was.

De nieuwe wet beschermt op twee wijzen tegen het onbewust zuiver aanvaarden. Ten eerste biedt de wet duidelijkheid over wanneer sprake is van zuiver aanvaarding en worden de handelingen die hiertoe leiden beperkt. Er is nog slechts sprake van zuivere aanvaarding indien de erfgenaam beschikkingshandelingen verricht door goederen die behoren tot de erfens te verkopen, te bezwaren of op andere wijze te onttrekken aan het verhaal van eventuele schuldeisers.

Verder biedt de wet bescherming tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. Hiermee worden schulden bedoeld die de erfgenaam niet kende en niet behoorde te kennen op het moment van de zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Indien een dergelijke schuld alsnog boven water komt, kan de erfgenaam de rechter verzoeken de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Als de nalatenschap al is verdeeld onder de erfgenamen, kan de rechter de erfgenaam ontheffen van de plicht om de onverwachte schuld uit eigen zak te voldoen.

In ’t Veen Advocaten beschikt in de persoon van mr. L.C. Griffioen-Wennekers over gespecialiseerde advocaat die u op het gebied van het erfrecht deskundig en betrokken kan bijstaan, zowel als het gaat om het vervullen van een adviserende en ondersteunende rol, maar daarnaast ook in het kader van een procedure.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Minder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?

Geplaatst op: 18 januari 2017

Noodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!

Geplaatst op: 20 december 2016

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap

Geplaatst op: 27 september 2016

Problemen in verband met een erfenis?

Geplaatst op: 14 april 2016

Twaalfjaarstermijn bij (partner)alimentatie

Geplaatst op: 19 september 2014

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak