In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Problemen in verband met een erfenis?

Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

Het erfrecht op zich is namelijk al ingewikkeld, terwijl daarnaast de familierelaties de afgelopen jaren ook ingewikkelder zijn geworden (door de aanwezigheid van stiefouders, stiefkinderen et cetera). Verder kan ook miscommunicatie en een gebrekkige uitwisseling van informatie tussen de erfgenamen leiden tot wantrouwen, met alle gevolgen van dien.

De wettelijke verdeling

Uitgangspunt van het erfrecht dat sinds 2003 geldt, is de zogenaamde wettelijke verdeling in geval van overlijden van een van de echtgenoten. Die wettelijke verdeling houdt dan in dat de overblijvende echtgenoot van rechtswege (“automatisch”) de nalatenschap verkrijgt, terwijl de eventuele kinderen dan een geldvordering op die overblijvende echtgenoot hebben. In geval van overlijden van iemand zonder achterlating van een echtgenoot, erven eerst de kinderen, daarna de ouders, broers en zussen en tenslotte de groot- en overgrootouders. Wanneer deze ook overleden zijn, erven hun afstammelingen.

Testament

Door middel van een testament kan van de wettelijke verdeling worden afgeweken; zo kunnen echtgenoten en kinderen bij testament worden onterfd. Dat heeft tot gevolg dat de onterfde echtgenoot in het geheel niets erft, de kinderen hebben dan echter nog steeds recht op een deel van de erfenis, de zogenaamde legitieme.

Ook stiefkinderen kunnen bij testament tot erfgenaam worden benoemd.

In de praktijk rijzen vele vragen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Die vragen kunnen betrekking hebben op de uitleg van een eventueel testament, de rechten en plichten van de erfgenamen dan wel de executeur-testamentair. Ook kan het zeer de vraag zijn of een nalatenschap wel of juist niet moet worden geaccepteerd door de erfgenamen, welke waarde toegekend moet worden aan activa die deel uitmaken van de nalatenschap et cetera.

In ’t Veen Advocaten beschikt in de persoon van mr. L.C. Griffioen-Wennekers over gespecialiseerde advocaat die u op het gebied van het erfrecht deskundig en betrokken kan bijstaan, zowel als het gaat om het vervullen van een adviserende en ondersteunende rol, maar daarnaast ook in het kader van een procedure.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Minder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?

Geplaatst op: 18 januari 2017

Noodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!

Geplaatst op: 20 december 2016

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap

Geplaatst op: 27 september 2016

Problemen in verband met een erfenis?

Geplaatst op: 14 april 2016

Twaalfjaarstermijn bij (partner)alimentatie

Geplaatst op: 19 september 2014

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak