In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

De rol van de advocaat bij een overdracht van een onderneming

De overdracht van een onderneming verdient een zorgvuldige planning. Circa 10% van de faillissementen in het MKB ontstaan doordat geen, dan wel niet voldoende aandacht is besteed aan de bedrijfsopvolging.

In het MKB vindt ongeveer de helft van de bedrijfsoverdrachten plaats binnen de familiekring. De andere helft vindt plaats door overdracht aan derden. Bij een overdracht kan worden gedacht aan de overdracht van de leiding en eigendom aan derden (management buy-in), aan de overdracht van de leiding en eigendom aan mensen uit de eigen onderneming (management buy-out), een activa-overeenkomst, een activa- en passivatransactie of een overeenkomst van koop en verkoop van aandelen.

Voorafgaand aan de overdracht moet de verkoper zich een aantal vragen stellen:

  • wat (aandelen? activa? passiva?) wordt aan wie overgedragen?
  • voor welke verkoopprijs en wie begeleidt het verkooptraject?

De meest geraadpleegde adviseurs zijn de accountant en de bank. In veel gevallen werkt de verkoper al met hen samen. Met deze adviseur(s) stelt de verkoper het opvolgingsplan op. Hierin geeft hij het te volgen tijdspad aan. Voor de koper geldt in feite hetzelfde: van wie wil ik wat overnemen en voor welke koopprijs? Ook de koper zal er in de meeste gevallen voor kiezen zich van één of meer adviseurs te voorzien. 

overnameproces

Het overnameproces kan in kernwoorden als volgt worden beschreven:

  • eerste besprekingen;
  • geheimhoudingsverplichting;
  • informatie-uitwisseling;
  • intentieverklaring (letter of intent);
  • onderzoeksfase (due dilligence onderzoek);
  • onderhandelingen;
  • overeenkomst (koop en verkoop van aandelen, activatransactie, activa- en passivatransactie);
  • eigendomsoverdracht.

rol van de advocaat

De ervaring leert dat men de advocaat pas raadpleegt bij de beoordeling dan wel het opstellen van de (overname)overeenkomst. Dat is in het algemeen te laat. Het belang van goede juridische bijstand door een advocaat bestaat reeds bij de geheimhouding en de intentieverklaring. In beide gevallen is het gewenst dat de advocaat de afspraken van partijen vastlegt. De advocaat maakt verder de (ver)koper bewust van de risico´s en valkuilen. In ’t Veen Advocaten kan u daarbij van dienst zijn.

De ervaring leert dat men de advocaat pas raadpleegt bij de beoordeling dan wel het opstellen van de (overname)overeenkomst.

geheimhouding

Vooral de verkoper heeft belang bij geheimhouding van strategische bedrijfsinformatie. In de nodige gevallen leiden de onderhandelingen niet tot een overeenkomst van overdracht. Terwijl de potentiële koper wel ‘mee keek in de keuken’ van de verkoper. Dit brengt voor de verkoper een risico met zich. Dit risico kan door middel van een door een advocaat op te stellen geheimhoudingsovereenkomst worden beperkt.

De geheimhoudingsovereenkomst beschrijft de verplichtingen tot geheimhouding van de mogelijke koper (en, zo nodig, derden). Eventueel bestaat de mogelijkheid tot het opleggen van een boete, mocht de verkoper zijn geheimhoudingsplicht niet nakomen. Een goede vastlegging van de geheimhoudingsverplichting door de advocaat voorkomt onnodige discussies (en procedures!) achteraf. In ’t Veen Advocaten helpt u daar graag bij.

intentieverklaring/letter of intent

De intentieverklaring, die de advocaat opstelt, geeft de kaders aan waarbinnen partijen met elkaar onderhandelen. Het voordeel van de intentieverklaring is dat het het te volgen traject in kaart brengt. Hiermee krijgt u zicht op de (wijze en inhoud van de) onderhandelingen. Met name: welke rechten mogen uit de gevoerde onderhandelingen worden afgeleid en mogen onderhandelingen op enig moment worden afgebroken, zonder dat dit gevolgen heeft? Duidelijkheid hieromtrent voorkomt een geschil tussen partijen. Zo’n geschil moet veelal door de rechter worden beslecht. Het kan immers zo zijn dat een van de partijen door het afbreken van de onderhandelingen (vooral indien deze in zich in een vergevorderd stadium bevinden) schade lijdt. De rechter kan dan beslissen dat, indien schade wordt aangenomen, deze schade aan de andere partij moet worden vergoed. Ook kan de rechter beslissen dat de onderhandelingen (gedwongen) moeten worden voortgezet. Reden genoeg dus om goede afspraken te maken. In ’t Veen Advocaten zet een en ander graag voor u op papier.

conclusie

De overdracht van een onderneming is een ingewikkeld proces. De ondernemer moet zich tijdig voorzien van advies en bijstand. De rol van de advocaat hierin speelt eerder dan alleen in de eindfase. Tijdige juridische bijstand draagt er aan bij dat onaangename verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen. In ’t Veen Advocaten is u daarbij graag van dienst.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ondernemers: voorkomt aansprakelijkheid en publiceert tijdig uw jaarrekening!

Geplaatst op: 7 december 2017

De rol van de advocaat bij een overdracht van een onderneming

Geplaatst op: 15 oktober 2014

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak