In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Voorlopige voorzieningen en nevenvoorzieningen

Een echtscheidingsprocedure kan met name in het begin voor veel onrust zorgen: bij wie verblijven de kinderen, welke omgangsregeling wordt afgesproken, wie blijft in de echtelijke woning, wie betaalt de kosten van de huishouding en de kosten van verzorging, opvoeding en studie van de kinderen?

Indien partijen deze vragen niet in goed onderling overleg zelf kunnen beantwoorden, kunnen zij met tussenkomst van een advocaat de rechtbank verzoeken voorlopige voorzieningen te treffen. Dat zijn als het ware ordemaatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Kenmerkend voor deze ordemaatregelen is dat zij een voorlopig karakter dragen. Zij gelden dus uitsluitend voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

De rechtbank kan door middel van deze voorlopige voorzieningen bijvoorbeeld beslissen wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven, aan welke ouder de kinderen voorlopig worden toevertrouwd, welke omgangsregeling voorlopig tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder geldt en welke voorlopige onderhoudsbijdrage (kinder- en partneralimentatie) moet worden voldaan. In de regel zal degene die in het kader van de voorlopige voorzieningen voorlopig de alimentatie moeten betalen, ook alle vaste lasten, bijvoorbeeld voor de echtelijke woning, blijven voldoen. Daarmee wordt bij de berekening van de voorlopige alimentatieverplichting rekening gehouden.

verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen

Een verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen kan gedurende de gehele echtscheidingsprocedure door de advocaat worden ingediend. Het kan immers zo zijn dat partijen aanvankelijk tot afspraken weten te komen doch dat de verhoudingen nadien dusdanig verstoord raken dat alsnog de rechtbank moet worden verzocht op geschilpunten voorlopige beslissingen te nemen.

geen hoger beroep tegen voorlopige voorzieningen mogelijk

Indien eenmaal voorlopige voorzieningen door de rechtbank zijn vastgesteld, is daartegen geen hoger beroep mogelijk. Zo probeert de wetgever de rust zo veel mogelijk te waarborgen en onzekerheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Een verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen kan gedurende de gehele echtscheidingsprocedure door de advocaat worden ingediend.

wel wijziging voorlopige voorzieningen mogelijk

Bij het treffen van voorlopige voorzieningen gaat de rechtbank uit van de op dat moment bestaande situatie. Indien deze situatie tijdens de echtscheidingsprocedure op enig moment wijzigt, kan door tussenkomst van een advocaat wel wijziging van de eerder afgegeven voorlopige voorzieningen worden verzocht. In zoverre kan een eerder afgegeven beschikking voorlopige voorzieningen dus wel worden aangetast. Het is dan aan de verzoekende partij te stellen en te bewijzen dat en welke omstandigheden zijn gewijzigd.

definitieve voorzieningen: nevenvoorzieningen

Met behulp van de voorlopige voorzieningen kan de rust zo veel als mogelijk terugkeren. Partijen kunnen zich richten op het definitief regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Definitieve afspraken over de gevolgen van de echtscheiding en beslissingen die de rechtbank daarover neemt, worden nevenvoorzieningen genoemd. Deze nemen hun aanvang op het moment het huwelijk door echtscheiding is ontbonden. Op dat moment vervallen de voorlopige voorzieningen.

rechtsbijstand in het kader van voorlopige voorzienigen

Voor rechtsbijstand in echtscheidingsprocedures, waaronder begrepen voorlopige voorzieningen procedures waarin nevenvoorziengen worden bepaald, als ook het definitieve verzoek tot echtscheiding, dient men een advocaat in te schakelen.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Voogdij over minderjarigen

Geplaatst op: 4 oktober 2017

Ouderlijk gezag en wijziging daarvan

Geplaatst op: 3 september 2014

Voorlopige voorzieningen en nevenvoorzieningen

Geplaatst op: 26 augustus 2014

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak