In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

De wijziging van de belastingaftrek bij partneralimentatie

Het zal de meesten niet zijn ontgaan: de aftrek van de partneralimentatie wordt met ingang van 2020 stapsgewijs verlaagd. De verlaging van deze aftrek is onderdeel van het Belastingplan 2019, waarin een aantal wetsvoorstellen zijn opgenomen waarmee stappen worden gezet voor de hervorming van het belastingstelsel. Hieronder valt ook de wijziging van de hoogte van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie. Vanaf 2020 zal dit fiscale gevolgen kunnen hebben voor onderhoudsplichtigen en –gerechtigden. Daarnaast geldt dat de komende jaren ook de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd.

Als u partneralimentatie betaalt voor uw ex-partner mag deze in de belastingaangifte worden afgetrokken. Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de onderhoudsplichtige en wordt gekwalificeerd als belastbaar inkomen voor de onderhoudsgerechtigde. Afhankelijk van het belastbaar inkomen is op dit moment partneralimentatie tegen maximaal 51,95% aftrekbaar. Dit betekent dat de alimentatieplichtige 51,95% van de bijdrage die aan de ex-partner wordt betaald, terug ontvangt. In de berekening van de draagkracht voor het voldoen van partneralimentatie wordt met deze fiscale aftrek rekening gehouden.

wijziging tarieven

Als gevolg van het Belastingplan 2019 zal de maximale belastingaftrek vanaf 2020 stapsgewijs worden verlaagd naar maximaal 37,05% in 2023. In 2020 geldt nog een tarief van maximaal 46%, in 2021 is dit 43% en in 2022 is dit 40%. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige minder fiscaal voordeel heeft en (daardoor) diens draagkracht afneemt, waardoor er feitelijk minder ruimte is om partneralimentatie te betalen. Een voorbeeld: als een partner EUR 1.000 bruto partneralimentatie per maand betaalt, resulteert dit nu nog (na aftrek van 51,95%) in EUR 480,50 aan netto lasten. Bij een aftrek tegen 37% wordt de netto maandlast EUR 630.

wat zijn de gevolgen?

In het bijzonder de hogere inkomens zullen van de nieuwe regeling nadeel ondervinden. Voor partners die al doende zijn met het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan in het onderhandelingstraject rekening worden gehouden met de aangekondigde wijzigingen.

Voor de onderhoudsplichtigen die al gescheiden zijn en een betalingsverplichting hebben, kan de wijziging grote financiële gevolgen hebben, zoals hierboven toegelicht. Dit kan aanleiding geven voor de onderhoudsplichtige om de partneralimentatie opnieuw te laten berekenen. Er worden geen overgangsmaatregelen getroffen door het kabinet. De alimentatieplichtige zal dan ook zelf met de alimentatiegerechtigde moeten overleggen over een wijziging van de alimentatie. Als dit niet lukt, kan de rechter worden verzocht de partneralimentatie opnieuw te beoordelen.

Een voorbeeld: als een partner EUR 1.000 bruto partneralimentatie per maand betaalt, resulteert dit nu nog (na aftrek van 51,95%) in EUR 480,50 aan netto lasten. Bij een aftrek tegen 37% wordt de netto maandlast EUR 630.

hypotheekrenteaftrek

Naast bovengenoemde aftrek zal ook de hypotheekrenteaftrek de komende jaren worden verlaagd. Ook deze belastingwijziging is van invloed op de draagkracht van de onderhoudsplichtige en daarmee op de hoogte van de verschuldigde partneralimentatie. Door de verminderde hypotheekrenteaftrek betaalt de onderhoudsplichtige meer belasting, waardoor de netto maandlasten van de onderhoudsplichtige stijgen. Dit resulteert in minder draagkracht voor het betalen van partneralimentatie en kan aanleiding geven om de partneralimentatie opnieuw te laten berekenen.

Wilt u laten nagaan welke gevolgen de fiscale wijzigingen op de door u te betalen bijdrage hebben of heeft u verdere vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op ons kantoor en vraag naar een van onze familierechtadvocaten. U kunt te allen tijden terecht voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Vervangende toestemming voor erkenning

Geplaatst op: 23 februari 2021

Corona en vliegen met een minderjarig kind

Geplaatst op: 4 september 2020

De beneficiaire aanvaarding van een erfenis

Geplaatst op: 1 november 2019

De wijziging van de belastingaftrek bij partneralimentatie

Geplaatst op: 13 september 2019

Het verbleken van de behoefte aan partneralimentatie

Geplaatst op: 28 juni 2019

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak