Mw. mr. L.C. (Lisette) Griffioen-Wennekers (1969) studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij civielrechtelijk afstudeerde, met specialisiaties personen- en familierecht en erfrecht. Zij werkte eerst gedurende jaren als jurist en is in januari 2005 beëdigd als advocaat. Sinds maart 2009 is zij advocaat bij In ‘t Veen Advocaten.

Griffioen-Wennekers is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht. Meer in het bijzonder behandelt zij kwesties rondom (complexe) echtscheidingen waaronder boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden, verrekenbeding, gezag, ouderschapsplan, alimentatie, adoptie, vervangende toestemming tot erkenning alsmede het erfrecht.

Zaken die zij begeleidde, werden met regelmaat gepubliceerd. De publicaties zijn terug te vinden op de website van de Rechtspraak waarin diverse uitspraken rondom echtscheiding, alimentatie en gezag en omgang zijn te vinden bij Rechtbank en Gerechtshof Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Door bij de zoekfunctie “L.C. Griffioen-Wennekers” in te vullen, verschijnt een lijst van deze publicaties.

Griffioen-Wennekers is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS. Daarnaast is zij gecertificeerd MfN-mediator (voorheen NMI) waardoor zij mediations verricht voor particulieren en de rechtbank. Mediations vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Griffioen-Wennekers.

In echtscheidingssituaties of geschillen rondom de verbreking van de samenleving en de kinderen is het van wezenlijk belang dat partijen met elkaar in onderling overleg proberen de gevolgen daarvan met elkaar te regelen. Op die wijze kunnen zij een gerechtelijke procedure voorkomen. Als vFAS-lid en gecertificeerd mediator is Griffioen-Wennekers zeer goed in staat partijen te begeleiden naar een oplossing voor hun geschil. De gemaakte afspraken legt zij vast in een waterdicht convenant zodat het echtscheidingsverzoek op gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank kan worden ingediend.

Griffioen-Wennekers heeft de specialisatieopleiding erfrecht bij de vFAS afgerond. Als erfrechtspecialist kan zij u begeleiden bij procedures voor de rechtbank. Ook kan zij als mediator optreden in erfrechtelijke kwesties en partijen naar een oplossing begeleiden. Met name het persoonlijke aspect van zowel het familierecht als het erfrecht is Griffioen-Wennekers op het lijf geschreven.

Griffioen-Wennekers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied erfrecht en het rechtsgebied personen- en familierecht geregistreerd, specifiek op de gebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, mediation, internationale kinderontvoering en internationaal privaatrecht. Deze registratie verplicht Griffioen-Wennekers elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.