In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Procesrecht

De wet (en soms ook andere bronnen) regelt wat de rechten en plichten van personen zijn in bepaalde gevallen. Het kan echter zo zijn dat u op grond daarvan bepaalde rechten heeft, maar die niet ook werkelijk krijgt. Procederen is een manier om alsnog uw recht te krijgen. Bij procederen denken de meeste mensen simpelweg […]

Tuchtrecht

Bent u een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, accountant of makelaar en wordt u geconfronteerd met het tuchtrecht door middel van een tuchtklacht? Of overweegt u een tuchtklacht in te dienen tegen een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, accountant of makelaar? In ’t Veen Advocaten adviseert en procedeert in tuchtzaken ten overstaan van de raad van discipline, het hof […]

Faillissementsrecht

Is uw onderneming in staat van faillissement verklaard? Heeft een schuldeiser een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank ingediend? Wordt u plotseling geconfronteerd met een faillissementsvonnis? Wilt u in hoger beroep komen van een faillissementsvonnis? Bent u schuldeiser en wilt u uw schuldenaar in staat van faillissement laten verklaren? Wat is een renvooiprocedure? Moet ik […]

Schuldsaneringsrecht (WSNP)

Bent u in een problematische schuldenpositie beland? Heeft u problemen met uw (WSNP)-bewindvoerder? Heeft de bewindvoerder verzocht tot tussentijdse beëindiging van uw schuldsaneringstraject? Staat een beëindigingszitting gepland en is aan u geen schone lei in het vooruitzicht gesteld? Toelating Het schuldsaneringsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) moet vaststaan dat […]

Familierecht

Bent u betrokken bij een echtscheiding, bij een beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een ongehuwde relatie of samenleving? Hebt u een geschil op het gebied van ouderlijk gezag, een zorg- en contactregeling of een omgangsregeling? Bestaat onduidelijk over de hoogte van kinderalimentatie en/of partneralimentatie of de behoefte daaraan? Wordt u geconfronteerd met een verdeling […]

Vastgoedrecht

Wilt u juridisch advies of procederen over de koop, verkoop of financiering van onroerend goed / vastgoed? Wilt u de nakoming van een koopovereenkomst afdwingen of wilt u de koopovereenkomst (laten) ontbinden? Wilt u meer weten over de (ver)huur van onroerend goed zoals bedrijfsruimte en woonruimte? Hebt u een bedrijfspand gekocht of verkocht en blijkt de […]

Ondernemingsrecht

Ondernemers

Wilt u juridisch advies of procederen over een fusie of overname, of over de koop of verkoop van een bedrijf? Bent u als bestuurder van een rechtspersoon in privé aansprakelijk gesteld, of wilt u de bestuurder van een vennootschap die u niet betaalt aansprakelijk stellen? Wilt u een maatschap of een vennootschap onder firma (v.o.f.) […]

Mediation

Mediation

U gaat uit elkaar, hoe voorkomt u een vechtscheiding? Mediation is een veel gehoorde term in de echtscheidingspraktijk en bij de rechtbanken in familierechtelijke kwesties. In een mediationtraject worden echtgenoten of partners begeleid door een advocaat-scheidingsmediator, met als doel tot oplossingen en afspraken te komen bij de afwikkeling van een echtscheiding of verbreking samenleving. De gemaakte afspraken […]

Incassorecht

Wilt u procederen, conservatoir of executoriaal beslag leggen of het faillissement van uw schuldenaar aanvragen om zo tot incasso van uw vordering / facturen te komen? Of wilt u daartegen verweer voeren? Wilt u een incassokortgeding voeren of daartegen verweer voeren? wilt u weten wat uw kansen en risico’s zijn en wat de kosten zijn […]

Huurrecht

Wilt u een huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte of woonruimte sluiten of beëindigen? Wilt u als verhuurder achterstallige huurpenningen incasseren of als huurder gebreken aan het gehuurde verholpen zien? Is sprake van huurbescherming?  Wilt u verweer voeren tegen een opzegging van de huurovereenkomst of tegen een aangezegde ontruiming van het gehuurder? Wilt u een opzegging, ontbinding of […]

Maak direct een afspraak