Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Rechtsgebieden

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Wordt of is uw uitkering opgeschort, beëindigd, ingetrokken en/of teruggevorderd? Wordt aan u een boetebesluit opgelegd? Bent u als werkgever uw reïntegratieverplichtingen voldoende nagekomen ten aanzien van een zieke werknemer?

Duurt het te lang voordat een besluit wordt genomen op uw aanvraag om een bijstandsuitkering? Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente inzake uw uitkering? Wilt u beroep indienen tegen een beschikking van de gemeente?

Wanneer kunt u een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer beëindigen? Bent u ziek en vraagt u zich af of verweer mogelijk is tegen een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Bent u langdurig ziek en is negatief beslist op uw WIA-aanvraag, zodat u in de WW komt en moet solliciteren terwijl u meent niet tot werken in staat te zijn? Wordt ten onrechte een ZW-uitkering of WW-uitkering geweigerd?

In ’t Veen Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht, zowel voor werkgevers, als voor werknemers.

Wij bieden rechtshulp bij de weigering, verlaging of intrekking van een uitkering. Wij adviseren indien onze cliënt het niet eens is met de WIA-beoordeling van de verzekeringsarts van het UWV. Wij helpen onze cliënt aan een second opinion. Ook staan wij cliënten ter zijde bij het vragen van een deskundigenoordeel bij het UWV om een loonsanctie te voorkomen. Tevens adviseren wij onze cliënt over de beoordeling van de arbeidsdeskundige bij het UWV (zijn de geduide functies wel passend?) en over een  terugvordering door het UWV van teveel betaalde WIA-uitkering.

Ook staan wij onze cliënten bij in bezwaarschriftprocedures. Bezwaar kan worden ingediend omdat bijvoorbeeld geen WW-uitkering werd ontvangen of omdat men het niet eens is met de hoogte van de uitkering.

Omdat de toekenning van een WW-uitkering doorgaans samenhangt met een ontslagkwestie, zal waar nodig samenwerking plaatsvinden met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Ook behartigen wij de belangen van onze cliënten (bedrijven en particulieren) in procedures bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.

ADVOCATEN IN DIT RECHTSGEBIED

No data was found

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak