Zowel ondernemers als particuliere personen kunnen te maken krijgen met het intellectueel eigendomsrecht. Dat is een verzamelnaam voor wat genoemd zou kunnen worden ‘rechten op produkten van de geest’, waaronder bijvoorbeeld het auteursrecht en het merkenrecht vallen.

Gebruikt u een handelsnaam en heeft u ontdekt dat iemand anders die handelsnaam ook is gaan gebruiken? Of wilt u een handelsnaam gaan gebruiken waarvan u weet dat die ook door iemand anders gebruikt wordt?

Maakt u gebruik van een merk (beeldmerk of woordmerk) en beticht iemand u van het plegen van merkinbreuk? Verbiedt de merkhouder u een door uzelf geïmporteerd produkt te verkopen? Vraagt u zich af wat wel en niet mag bij het (online) reclame maken voor produkten van een bepaald merk? Maakt iemand anders zich schuldig aan inbreuk op een door u geregistreerd merk? Of wilt u een merk laten registeren?

Heeft u een boek of artikel geschreven en is dat door een derde gepubliceerd of openbaar gemaakt? Wilt u weten of en zo ja hoe u uw auteursrecht moet “vastleggen”? Wilt u iets uit een auteursrechtelijk beschermd werk citeren? Of wilt u een foto gebruiken die u op internet heeft gevonden?

In ‘t Veen Advocaten staat bedrijven, instellingen en particulieren bij in zaken op het gebied van zowel het handelsnaamrecht, het merkenrecht als het auteursrecht. Wij onderhandelen en schikken waar dat zinvol is en procederen voor eisende of gedaagde partijen waar dat nodig is.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.