Wilt u juridisch advies of procederen over de koop, verkoop of financiering van onroerend goed / vastgoed? Wilt u de nakoming van een koopovereenkomst afdwingen of wilt u de koopovereenkomst (laten) ontbinden? Wilt u meer weten over de (ver)huur van onroerend goed zoals bedrijfsruimte en woonruimte?

Hebt u een bedrijfspand gekocht of verkocht en blijkt de bodem verontreinigd te zijn, zit er asbest in het dak of is er sprake van betonrot? Hebt u een woning gekocht of verkocht en blijkt de fundering of de gevel verzakt? Kruipt er boktor rond, zijn de balken verrot of is de muur vochtig?

Hebt u een bedenktijd waarop u een beroep kunt doen of kunt u zich beroepen op een ontbindende voorwaarde zoals een financieringsvoorbehoud of een bouwkundige keuring? Is dat beroep dan tijdig gedaan en voldoet dat aan de vereisten?

Hebt u vragen over een hypotheek? Wil de bank uw bedrijfspand of huis in het openbaar verkopen / executeren / veilen? wilt u zich daartegen in rechte bijvoorbeeld door middel van een kort geding verweren of wilt u trachten een regeling te treffen met de bank?

Wilt u meer weten over de erfdienstbaarheid, het opstalrecht, de erfpacht, het vruchtgebruik of het appartementsrecht? Kunt u door middel van verkijgende verjaring eigenaar worden van de grond van een ander?

Of hebt u vragen over burenrecht, omdat u last hebt van hinder of overlast zijdens uw buren? Hangen de takken van de bomen van de buurman over uw tuin of spreekt uw buurman u daarop aan? Nemen de bomen van de buurman uw licht weg? Kijkt uw buurman uw huis in? Wilt uw buurman grootscheeps verbouwen en hebt u daar last van of wordt u daardoor gehinderd? Staat de garage van uw buurman deels op uw grond?

In al deze gevallen (en nog veel meer) kan In ’t Veen Advocaten u informeren en adviseren en zo nodig voor u procederen. Wij treden veel op voor verkopers en kopers, verhuurders en huurders en voor buren. Wij weten dus van beiden kanten “hoe het werkt”.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.