De wet (en soms ook andere bronnen) regelt wat de rechten en plichten van personen zijn in bepaalde gevallen. Het kan echter zo zijn dat u op grond daarvan bepaalde rechten heeft, maar die niet ook werkelijk krijgt. Procederen is een manier om alsnog uw recht te krijgen.

Bij procederen denken de meeste mensen simpelweg aan een procedure bij de rechtbank. Dat kan daar natuurlijk ook om gaan, maar het procesrecht omvat veel meer dan dat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een vonnis is gewezen waarmee u het niet eens bent en u wilt weten wat u daartegen kan doen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een verstekvonnis, een vonnis dat tegen u is gewezen terwijl u geen verweer hebt gevoerd of kunnen voeren, of niet eens wist dat er een procedure tegen u liep.

Aan de andere kant kunnen voorafgaande of tijdens procedures via het procesrecht veel zaken voor u worden geregeld. Heeft u bijvoorbeeld een schuldenaar van wie u vreest dat hij of zij geld zal wegsluizen als u een procedure start? Dan kunt u overwegen conservatoir beslag te doen leggen. Of bent u eigenaar van iets wat iemand anders heeft maar weigert terug te geven? Dan kunt u beslag tot afgifte vorderen. Heeft u op zichzelf een sterke zaak, maar “zit” de wederpartij op het bewijs? U kunt dan vorderen dat de wederpartij dat bewijs toch inbrengt in de procedure of aan u afgeeft. Gaat u scheiden en wilt u dat de rechter alvast bepaalde beslissingen neemt voor de duur van de echtscheiding, bijvoorbeeld over uw woning of over alimentatie? Dan kunt u de rechtbank vragen voorlopige voorzieningen te treffen. Of dient zich een zeer spoedeisende kwestie aan? Een kort geding zou de oplossing kunnen bieden.

Wij hechten er in het bijzonder veel waarde aan onze cliënten zo volledig mogelijk te adviseren over de kansen en risico’s van de diverse rechtsmiddelen en procedures, zodat zinloze en nodeloos kostbare acties zoveel mogelijk achterwege blijven en de ondernomen acties niet opeens als een boemerang terugkeren via risicoaansprakelijkheden en dergelijke.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.