Wilt u een arbeidsovereenkomst laten opstellen of laten checken of de arbeidsovereenkomsten die u hanteert nog wel up-to-date zijn en zijn aangepast aan de gewijzigde wetgeving? Leg uw arbeidsovereenkomst dan aan ons voor.
Wilt u een medewerker ontslag verlenen wegens bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, werkweigering of diefstal? Wij kunnen u adviseren over de juiste ontslagroute of u bijstaan bij het voeren van onderhandelingen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Wilt u een werknemer een andere functie aanbieden en vraagt u zich af of dat kan? Vraag ons vooraf advies, zodat uw aanbod goed gemotiveerd aan de werknemer kan worden voorgelegd en voldoet aan de eisen van redelijkheid.

Bent u werknemer en is u ontslag aangezegd of bent u op staande voet ontslagen? Laat ons verweer voeren tegen het ontslag of laat ons onderhandelen over de voorwaarden waaronder ontslag acceptabel is. Ook in het geval u op non-actief wordt gesteld, is het raadzaam snel te protesteren en actie te ondernemen. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in een procedure.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst voorgelegd gekregen van uw werkgever? U kunt die inhoudelijk laten toetsen door onze deskundige advocaten. Is de juiste opzegtermijn in acht genomen en is een correcte vergoeding berekend? Vraag het na voordat u tekent.

Wilt u meer informatie? Wilt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail ons dan en win vrijblijvend informatie in.