Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van een arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Vervaltermijn vernietiging opzegging en verzoek toekenning vergoeding

Een verzoek tot vernietiging van de opzegging na een ontslag op staande voet dient bij de kantonrechter te worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding dient eveneens binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd te worden ingediend bij de kantonrechter.

Een werknemer heeft in geval van ontslag op staande voet de keuze tussen vernietiging of een billijke vergoeding. Een billijke vergoeding kan worden toegekend als blijkt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder dat sprake is van een dringende reden.

Switch

Tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek tot vernietiging van de opzegging dat een werknemer had ingediend, stelde deze werknemer alsnog in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te willen berusten. Tegelijkertijd deed de werknemer een beroep op toekenning van een billijke vergoeding.

Hoewel het verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding niet binnen de termijn van twee maanden is gedaan, stelt de kantonrechter in Amsterdam in zijn uitspraak van 5 oktober 2016 dat een switch mogelijk is, nu het oorspronkelijke verzoekschrift (tot vernietiging van de opzegging) wèl tijdig is ingediend. Er is geen aanknopingspunt in de wet aanwezig voor het standpunt dat een zogenoemde switch buiten de vervaltermijn niet meer mogelijk zou zijn, aldus de kantonrechter.

Dit betekent dat na een  verzoek tot vernietiging van de opzegging in geval van een ontslag op staande voet alsnog een keuze voor een billijke vergoeding mogelijk is als het oorspronkelijke verzoek maar tijdig, dus binnen de vervaltermijn, is ingediend.