Ieder jaar dient alimentatie te worden geïndexeerd. De indexering alimentatie per 1 januari 2022 is 1,9%. Dat betekent dus dat met ingang van die datum, alle alimentatiebedragen worden verhoogd met 1,9%. Deze indexering vindt plaats omdat het leven duurder wordt.

Kosten van levensonderhoud (boodschappen, huur en goederen) nemen toe en lonen stijgen. De indexering is een verhoging die voortvloeit uit de wet. Deze ziet op zowel partner- als kinderalimentatie. Het is de Minister van Justitie die dit percentage vaststelt. Degene die alimentatie moet betalen, is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen.

Vaak weet degene die alimentatie betaalt niet dat hij of zij de indexering dient toe te passen. Daarom is het van belang dat degene die de alimentatie ontvangt, degene die de alimentatie moet betalen op deze jaarlijkse verhoging wijst.

berekenen van de indexering van de alimentatie

Indien u wilt weten met welk bedrag de alimentatie die u ontvangt of betaalt, in 2022 stijgt, kunt u een berekening maken. Hiervoor dient u het huidige alimentatiebedrag te vermenigvuldigen met 1,019. Bijvoorbeeld: als u EUR 100 alimentatie per maand ontvangt in 2021, dan ontvangt u per 1 januari 2022 EUR 101,90 (100 x 1,019). Dat bedrag dient u dan vervolgens uiteraard per 1 januari 2023 opnieuw te indexeren.

afwijken van de indexering

Voor partneralimentatie kan men in het echtscheidingsconvenant overeenkomen dat geen indexering plaatsvindt. Ook de rechter kan dat bepalen. Dit is niet mogelijk voor kinderalimentatie. Kinderalimentatie dient men dus altijd ieder jaar te indexeren.

te weinig ontvangen alimentatie

Indien er de afgelopen jaren geen indexering van de alimentatie heeft plaatsgevonden, kunt u de te weinig ontvangen alimentatie alsnog vorderen van de alimentatieplichtige. In beginsel staat hiervoor echter wel een verjaringstermijn van vijf jaren.

Mocht u naar aanleiding van de jaarlijkse indexering of alimentatie in het algemeen vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze familierechtspecialisten.