Mw. mr. S.J. (Stephanie) Hasselaar-Veltkamp (1988) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde civielrechtelijk af, met een specialisatie binnen het internationaal privaatrecht. Veltkamp is in januari 2015 beëdigd als advocaat. Sinds februari 2016 is zij advocaat bij In ’t Veen Advocaten.

Hasselaar-Veltkamp heeft haar rechtenstudie in Nederland gevolgd en afgerond, maar daarnaast heeft zij gestudeerd aan the National University of Singapore. Aan deze internationale universiteit heeft zij zich nader verdiept in het internationaal privaatrecht, met als kern het internationaal verbintenissenrecht.

Na afronding van haar studie is Hasselaar-Veltkamp in eerste instantie werkzaam geweest als jurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Als advocaat is zij begonnen op een kantoor in de regio Amsterdam. In februari 2016 is zij overgestapt naar ons kantoor, alwaar zij geen vreemde was nu zij tijdens haar rechtenstudie als juridisch secretaresse aan ons kantoor verbonden is geweest.

Hasselaar-Veltkamp houdt zich met name bezig met het personen- en familierecht, het erfrecht, het huurrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij staat bedrijven, instellingen en particulieren bij en adviseert en procedeert zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en zowel in bodemprocedures als in korte gedingen.

Hasselaar-Veltkamp houdt zich bezig met alle onderdelen van het personen- en familierecht, waaronder de echtscheidingsprocedure, boedelverdelingen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten, het opstellen van een ouderschapsplan, vaststelling of wijziging kinderalimentatie of partneralimentatie, vaststelling of wijziging omgangsregeling, vaststelling en ontkenning vaderschap, wijziging van het ouderlijk gezag, meerderjarigenbewind, mentorschap, curatele, ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen.

Daarnaast behandelt Hasselaar-Veltkamp kwesties binnen het erfrecht, in het bijzonder de uitleg of geldigheid van een testament  (uiterste wilsbeschikking), de verdeling van de nalatenschap, de vereffening van een nalatenschap door een vereffenaar, de taken van de executeur-testamentair, de legitieme portie, legaten, beneficiaire aanvaarding van een erfenis, de positie van legitimarissen bij de wettelijke verdeling, wilsrechten, het afleggen van de rekening en verantwoording en de boedelbeschrijving.

Hasselaar-Veltkamp houdt zich daarnaast bezig met het huurrecht. Zij kan u bijstaan in een geschil met uw verhuurder of huurder inzake ontbinding van de huurovereenkomst, gebreken of schade aan de huurwoning, overlast vanuit de woonomgeving, huurprijs(wijziging), indeplaatsstelling of een andersoortig huurgeschil.

Ook binnen het algemeen verbintenissenrecht kan Hasselaar-Veltkamp u bijstaan. Zij behandelt onder meer zaken met betrekking tot overeenkomsten, geldleningen, contractbreuk (wanprestatie), onrechtmatige daad, algemene voorwaarden, schadevergoeding of verkeersaansprakelijkheid.

Hasselaar-Veltkamp is aspirant-lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS. Zij staat particulieren bij als advocaat-mediator op het gebied van het personen- en familierecht (o.a. bij echtscheiding of verbreking samenleving).

Hasselaar-Veltkamp heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied personen- en familierecht geregistreerd, specifiek op het gebied echtscheidingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen. Deze registratie verplicht Hasselaar-Veltkamp elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.