Mw. mr. M.W. (Wilma) Kempe (1958) studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Zij werd in 1990 beëdigd als advocaat en is sinds 1997 werkzaam bij In ‘t Veen Advocaten.

Zij houdt zich bezig met arbeidsrechtambtenarenrechtonderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Zij treedt veel op in zaken op het gebied van ontslag, non-concurrentiebedingen, functiewijziging, disciplinaire maatregelen, schorsing en ontslag van ambtenaren, rechtspositieregelingen onderwijs. Haar cliënten zijn zowel werkgevers  (bedrijven, stichtingen, verenigingen) als werknemers en ambtenaren.

Op het grensgebied tussen arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht houdt Kempe zich bezig met re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer, passende arbeid, loonsanctie, WIA, ZW en WW.

Zij adviseert en procedeert op het gebied van onderwijsrecht en richt zich zowel op het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) als het beroepsonderwijs voor volwasseneneducatie (BVE) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zij staat zowel schoolbesturen bij als leerkrachten/docenten en leerlingen.

Gedurende een periode van 10 jaar was Kempe kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Kempe is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), een vereniging van specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

Voorts is zij lid van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO).

Kempe is sinds 1998 voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC). Deze commissie behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers op het gebied van wonen.

Kempe heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht Kempe elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.