Mw. mr. H.E.M. (Emma) Davidson (1988) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Zij is augustus 2020 beëdigd en sinds september 2020 als advocaat verbonden aan In ’t Veen Advocaten.

Tijdens haar studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden kwam zij in aanraking met (internationaal) recht. Ook werkte zij bij het Vredespaleis in Den Haag, waar zij onder meer rondleidingen in verschillende talen gaf. Een en ander wekte haar interesse om rechten te gaan studeren.

Gedurende haar studententijd is zij actief geweest bij verschillende Leidse juridische verenigingen. Voorts is zij actief geweest bij TopFem, een belangrijk netwerk voor ambitieuze jonge vrouwen. Ten slotte is zij actief geweest bij een lokale politieke partij. Ook heeft zij tijdens haar studententijd enkele maanden in Frankrijk gewoond, waardoor zij de Franse taal goed beheerst.

Na haar studie is Davidson vier jaar werkzaam geweest als fractiemedewerker van een van de regeringspartijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De afgelopen jaren heeft zij een stevige interesse in het familierecht ontwikkeld, wat ertoe heeft geleid dat zij, nog voordat zij beëdigd was als advocaat, een intensieve opleiding op het gebied van het personen- en familierecht heeft gevolgd.

Davidson houdt zich daarom ook graag bezig met het personen- en familierecht. Daarnaast behandelt zij zaken op het gebied van het verbintenissenrecht, het consumentenrecht, het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het insolventierecht.